Home » ČASOPIS » Kontakty

Kontakty

Časopis RUN vydává BOREMI invest, a.s.

Šéfredaktorka
Eva Fryšarová
e-mail: frysarova@boremi.cz
tel.: 723 783 759

Šéfredaktor webu
Michal Včeliš
e-mail: vcelis@boremi.cz
tel.: 734 517 039

Asistentka redakce
Martina Smutná
e-mail: martina.smutna@boremi.cz
tel.: 602 373 474

BOREMI invest, a.s.

Jednatelka
Radka Smutná
e-mail: smutna@boremi.cz

Korespondenční adresa
Čapkova 14
140 00, Praha 4

Adresa společnosti
Na Kozačce 1289/7
120 00, Praha 2
IČ: 282 16 989, DIČ: CZ 282 16 989

www.boremi.cz

BOREMI invest, a.s.