Asics se stala první japonskou společností, která se připojila k The Fashion Pact

KOBE, Japonsko (14. prosince 2020)

ASICS Corporation, známá značka sportovního vybavení oznámila, že se stala první japonskou společností, která se připojila k iniciativě The Fashion Pact – globální ekologické iniciativě zaměřené na módní průmysl.

The Fashion Pact je globální koalice společností v módním a textilním průmyslu, ve které se firmy zavázaly ke společným environmentálním cílům ve třech oblastech: zmírňování změny klimatu, obnova biologické rozmanitosti a ochrana oceánů.

Pakt byl vytvořen a představen hlavám států během summitu G7 v Biarritzu v roce 2019. Zpočátku se k této nové průmyslové koalici připojilo třicet dva signatářů napříč módou, sportem a životním stylem a zavázali se kolektivně vést transformaci ve svých příslušných průmyslových odvětvích. Počet signatářů se za rok od svého vzniku zdvojnásobil na více než 60, přičemž pokrýval více sektorů ve 14 zemích a zastupoval více než 200 značek.

Společnost ASICS se zaměřuje na změnu klimatu a v loňském roce oznámila závazek stanovit vědecky podložené cíle v oblasti snižování emisí s cílem omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C nad předindustriálními úrovněmi a dosáhnout čisté nulové budoucnosti do roku 2050. V současné době si ASICS klade za cíl snížit emise skleníkových plynů v obchodních podnicích o 38% * a o 55% na produkt v celém dodavatelském řetězci * do roku 2030.

* Tyto cíle měřeny na základní úrovni roku 2015. Cíle snížení budou stanoveny v roce 2021.

Z hlediska obnovy biologické rozmanitosti a ochrany oceánů se Asics zavázal, že do roku 2025 bude dodávat 100% udržitelné bavlny pro oděvy a doplňky. Navíc změní hlavní materiál, který je použit pro nákupní tašky, a to nahrazení plastu za papír. Tam, kde zůstává plast nezbytný, přejde Asics na ekologické náhražky.

ASICS se také zavázal k UNFCCC charta pro módní průmysl v oblasti klimatu a zakládajícím členem koalice Sustainable Apparel Coalition. Připojením se k těmto globálním iniciativám ASICS demonstruje závazek zajistit, aby se módní odvětví dostalo na cestu udržitelné budoucnosti.

ASICS bude i nadále podporovat udržitelnost ve všech oblastech podnikání a přispívat k realizaci udržitelné společnosti.