Proběhni.se se přesouvá na podzimní termín 3. října

Zdraví na prvním místě, tak tomu bylo u charitativního projektu Proběhni.se od jeho začátku, a nejinak tomu je i v době, kdy Česko podléhá přísným karanténním opatřením kvůli koronavirové pandemii.

I vzhledem k tomu, že se celý závodní den odehrává v blízkém okolí nemocničního areálu IKEM, přeložení závodu na nový podzimní termín, a to 3. října, je nutným opatřením.

„Závod se 4. dubna nebude moci, z důvodu vládních nařízení, konat. Proto jsme začali obratem řešit možnosti, jak ho v plné podobě uspořádat v jiném termínu. V první řadě nám jde o zdraví všech a za druhé, což se ale pojí i s bodem prvním, nám jde o finanční prostředky z registrací, které věnujeme na podporu boje proti kardiovaskulárním onemocněním. Tyto prostředky podporují činnost Nadačního fondu České srdce a my věříme, že i kvůli této podpoře se sejdeme v říjnu opět v hojném počtu,“ říká MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC, kardiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny a jeden ze zakladatelů nadačního fondu.

S novým termínem počítá i ambasador projektu, profesor Jan Pirk: „V době, kdy více než kdy jindy oceňujeme důležitost zdravotnictví, věřím, že účastníci budou respektovat přeložení třetího ročníku Proběhni se a společně se na něm již bez obav proběhneme.“

Registrace závodníků běží i nadále na webových stránkách www.probehni.se. Cena startovného zůstává 550 Kč pro dospělé. Děti pak zaplatí jen 100 Kč. Startovné automaticky převádíme na náhradní termín. Kdo se nebude moci zúčastnit, může zdarma své startovné převést na jinou osobu.

Běh Kunratickým lesem čeká třetí ročník tedy až v sobotu 3. října. Přesto se neváhejte hlásit již nyní. Nejen, že svým startovným pomůžete potřebným, ale také si zajistíte místo na startu a budete se mít na co těšit v nynější nelehké době.

Více informací naleznete na www.probehni.se nebo na facebookových stránkách projektu Probehni.se. Přihlaste se včas a přispějte svým startovným Nadačnímu fondu České srdce.