10 zásad trailového tréninku

10 zásad trailového tréninku

Trailový běh má svá specifická pravidla. Terén totiž klade na tělo daleko větší nároky než silnice. Tady je deset zásad, které byste při trailovém tréninku měli dodržovat.

1. Udělejte si čas

Nikdy neměřte svůj trailový trénink v kilometrech, ale v čase – minutách, hodinách. Uvědomte si, že v takovém těžkém, horském terénu vám zdolání 10 kilometrů může trvat dvakrát tak dlouho než na vaší obvyklé trase!

2. Mějte otevřené oči

Neustále sledujte, kam šlapete, a sledujte své okolí. Kudy by to šlo dále? Na mokrých a bahnitých cestách hledejte ta správná místa, kde se budete moci odrazit bez nebezpečí uklouznutí, dávejte pozor na kořeny i větve. Tím necvičíte jenom koordinaci, ale i rychlou reakci a schopnost přizpůsobení se momentální situaci.

3. Běhejte oběma nohama

Vypadá to legračně, když se to napíše, ale hodně běžců má jednu nohu jako odrazovou, kterou se při překonávání překážek, přeskakování kaluží, kamenů, děr apod. odráží, a druhou dopadovou. Dbejte na to, abyste je pokud možno střídali a nepřetěžovali trvale jenom jednu.

4. Seběhy kopců

Používejte při seběhu bříška nohou, nedopadejte jen na paty. Jednak zmírníte nárazy, a také budete mít pohyb více pod kontrolou a můžete běžet rychleji.

5. Běh do kopce

Zkraťte kroky, držte hlavu zpříma a rovná záda. Zintenzivněte práci rukou, hodně vám při výběhu pomohou.

6. Zatáčky

V ostrých zatáčkách musíte jako při jízdě autem ubrat na rychlosti. Pracujte při tom s horní polovinou těla, „položte se“ do zatáčky a nepracujte svým tělem proti ní.

7. Brody přes potok

Je-li potok mělký (po kotníky), může se vám povést dostat se přes něj téměř suchou nohou. Našlapujte na špičky a s podkladem udržujte nejkratší možný kontakt. Zkoušejte šlapat do vody pokud možno přímo shora dolů, netahejte nohy vodou.

8. Písek

Běh volným pískem vyžaduje při běhu poměrně hodně síly. Našlapujte na bříška – noha se nezaboří tak hluboko a vy budete moci rychleji pokračovat vpřed.

9. Bláto, jíl

Každý běžecký styl je správný, protože stejně budete dělat, co můžete, abyste nezapadli nebo neuklouzli. Jen „špičkový“ běh (viz brody přes potok) je tady příliš nebezpečný.

10. Štěrk

Podle velikosti kamínků je někdy výhodnější úplně upustit od běhu a tuto část cesty prostě projít. Nebezpečí zvrtnutí kotníku, případně pádu s různými možnými následky je příliš velké. Když už poběžíte, pozorně sledujte zem pod svýma nohama a zvažujte každý krok.

Text: Miloš Škorpil | Foto: Asics