Jak na první závod v OB?

Jak na první závod v OB?

Nová sezóna orientačního běhu právě začíná a nabízí řadu zajímavých závodů po celé republice. Pokud se ale do světa orienťáku právě chystáš vstoupit a se závody nemáš zkušenosti, možná tápeš, jak se přihlásit, kde hledat informace nebo jak se vlastně na závodě chovat.  

Závody v orientačním běhu jsou téměř každý víkend od března do listopadu v různých koutech naší vlasti. Pro výběr toho nejbližšího doporučujeme navštívit server www.zacitorientak.cz, kde získáš přehled o všech závodech, ale i dalších aktivitách spjatých s orientačním během (více v rámečku).

Na těchto stránkách se většinou můžeš i přihlásit. A pak už můžeš vyrazit na svůj první závod.

Vyber si svůj závod

  • Základní krok, který musíš udělat, je vyplnit nebo označit svou polohu v sekce „Najdeme možnosti přímo pro vaše bydliště“, což pochopitelně nemusí být jen v okolí tvého bydliště, ale kdekoliv, kam se budeš chtít vydat.
  • Po potvrzení kolonky „Jen si běhat“ se ti zobrazí nejbližší akce jak ve vzdálenosti od zadaného místa, tak I nejbližší možný termín.
  • Při rozkliknutí možností se nabízí i odkaz na bližší informace nebo přihlášení v informačním systému ORIS (orientacnisporty.cz/).
  • Pokud je závod za méně než měsíc, zpravidla je zde již možné najít podrobné informace jako místo, typ trasy, tratě pro začínající běžce nebo způsob přihlašování.
  • To lze většinou učinit přímo v systému. Druhou alternativou je přihlásit se pomocí e-mailu, který jistě najdeš v každém rozpisu akce.

Jak se prezentovat

Startovné se liší podle typu závodu, zpravidla se pohybuje mezi 60 a 150 Kč, které doporučujeme zaplatit předem. Stát se totiž může, že pořadatel nebude brát nezaplacenou přihlášku v potaz, a také se vyhneš čekání ve frontě na prezentaci. Ta je obdobná jako u jiných sportovních akcí a je dobře označená u každého závodu.

Na prezentaci si pak pouze vyzvedneš obálku s pokyny nebo jinými informace, startovní listinu, doklad o zaplacení a případně zapůjčený čip. Pokyny i svůj startovní čas vždy najdeš předem na stránkách závodů nebo v systému ORIS – většinou dva až tři dny před startem. Můžeš tak již odhadnout čas příjezdu na shromaždiště, abys nemusel dlouho čekat, anebo naopak.

Co dělat na shromaždišti

Shromaždiště je místo, kde se setkávají všichni orientační běžci, ale také slouží pro úschovu věcí, převlékání a mnoho dalšího. Jistě oceníš, že si zde budeš moci zakoupit něco k občerstvení – domácí koláče, čaj nebo kávu…

Pro vlastní závod ale vyhledej několik důležitých věcí. Zpravidla v blízkosti prezentace budou boxy nebo stěna, kde najdeš popisy kontrol. Ty jsou velmi důležité, protože na nich najdeš:

– počet kontrol,

– u každé z nich označení, kde se nachází (např. na krmelci, rozhraní porostu, křižovatce cest aj.),

– číslo kontroly.

Je to tedy užitečná pomůcka, kterou si vezmi na start. Vedle popisů by zde měly být umístěné i startovní listiny, staré mapy prostoru závodu nebo pokyny. Můžeš se tak ujistit, zda nedošlo k nějaké změně oproti údajům na internetu.

Jak vystartovat

Startuje se zpravidla intervalově. To znamená, že na jednu trať se vydají závodníci každou minutu, dvě minuty nebo i více, přičemž interval mezi každým závodníkem je stejný a nikterak se nezvyšuje ani nezmenšuje.

Pokud se přihlásíš do kategorie pro příchozí nebo začátečníky, zde řada pořadatelů umožňuje volný start, což znamená, že v průběhu určitého časového období můžeš odstartovat libovolně a dle chuti.

V řadě případů je bude tvůj start, který najdeš ve startovních listinách, uveden pouze v minutách a může být ve formátu např. 68. Znamená to, že na trať vyběhneš 68 minut od prvního startu (v pokynech označovaného jako 00). Pokud je tedy start 00 v 10:00, pak je vystartuješ v čase 11:08.

Na start se většinou chodí pěšky a často bývá dost daleko – třeba i 2 km od shromaždiště, aby se závodníci dostali do orientačně nejhezčích částí lesa. Tento úsek je vhodný na rozcvičení, protažení a rozběhání.

Při příchodu na start uvidíš velký transparent „start“ a také několik koridorů. Před tím prvním se nacházejí elektronické hodiny, na kterých svítí aktuální startovní čas. Tento čas ale není reálný, zpravidla je navýšen o tři nebo čtyři minuty podle počtu koridorů. Je to z toho důvodu, abys mohl odstartovat přesně v reálném čase, v který máš ve startovní listině.

Po zablikání tvého času můžeš vstoupit do prvního koridoru, kde je několik pořadatelů. Budou po tobě chtít vidět číslo čipu nebo startovní číslo. Zároveň je nutné vymazat minulý závod v  čipu, na což poslouží krabička „Clear“ (nulování). Po udeření další minuty se přesuneš do dalšího koridoru, kde svůj čip naopak nastartuješ pomocí krabičky „Check“. Ve třetím nebo čtvrtém koridoru je již samotná startovní čára.

Jak se chovat na trati

Po odpočítání tvé minuty na startovní čáře můžeš odstartovat. Mapu buď nalezneš přímo v posledním koridoru na startu nebo po odstartování. Cesta na tzv. mapový start je značena fáborky. Je to místo, které je v mapě označené velkým růžovým trojúhelníkem. Zde nic nerazíš, je to jen začátek orientace a odtud vede postup na první kontrolu.

Ze všeho nejdřív je potřeba si zorientovat mapu. To uděláš tak, že si k mapě přiložíš buzolu a natočíš i směrem, kam ukazuje sever. Nyní bys měl tušit, jakým směrem se vydat.

Každá kontrola je označená kolečkem a pořadovou číslicí, musíš tedy trať absolvovat ve stanoveném pořadí. Na každé z nich najdeš stojan s lampionem, krabičkou a číslem kontroly. Nejprve se podle popisu kontroly ujisti, že je to ta správná. Pokud ano, strč čip do krabičky, která zabliká a zapíská. Tím je potvrzeno, že jsi danou kontrolu navštívil.

Toto opakuj až do cíle, který je v mapě označen dvojitým kolečkem a je zpravidla od poslední kontroly v terénu vyznačen fáborky nebo koridorem. Cílovou kontrolu označ obdobně jako ostatní kontroly.

Co udělat po odběhnutí

Trať máš za sebou. To je paráda! Možná si všimneš, že za cílovou čárou je řada závodníků, kteří hodnotí své postupy. To je častý jev, protože každý trať absolvuje trochu jinak, nikdo nejde stejnou cestou. Mapu, kterou jsi použil, v závislosti na pořadateli buď odevzdáš a po odstartování všech závodníků ji dostaneš zpět, nebo si ji můžeš hned nechat. Nikomu ji ale neukazuj a buď fér ke každému závodníkovi, kterého trať ještě čeká.

Kromě občerstvení musíš dorazit ještě na místo „Vyčítání čipů“. To může být na stejném místě jako prezentace, nebo v blízkosti cíle. Zde naposledy orazíš svůj čip a ihned dostaneš své mezičasy. Na nich můžeš vidět, jak dlouhou jsi strávil na trati, ale také mezičasy na jednotlivých kontrolách a často i tvé průběžné umístění a ztráty na nejlepší mezičasy. Na shromaždišti se pak můžeš podívat na celkové výsledky ve všech kategoriích.

Pokud se ti závod povedl, počkej i na vyhlášení výsledků. Třeba právě ty si budeš moci přijít pro nějakou cenu a diplom!

Text: Jan Picek | Foto: Shutterstock