Jak na první závod v orientačním běhu? – 2. část

V prvním díle Jak na první závod v OB jsme si ukázali, jak se na závody přihlásit, jak probíhá prezentace a co vše je připraveno na shromaždišti závodu. Dnes už se přesuneme na start a povíme si, jak se chovat na trati a co vše udělat po doběhnutí závodu. 

Jak vystartovat

Startování závodníků v orientačním běhu je zpravidla intervalově. To znamená, že na jednu trať se vydají závodníci každou minutu, dvě minuty nebo i více, přičemž interval mezi každým závodníkem je stejný a nikterak se nezvyšuje ani nezmenšuje. Pokud se přihlásíš do kategorie pro příchozí nebo začátečníky, řada pořadatelů umožňuje volný start, což

 znamená, že ve zvoleném intervalu můžeš odstartovat libovolně a dle chuti. V řadě případů je ale tvůj start, který najdeš ve startovních listinách, uveden pouze v minutách a může být ve formátu např. 68. Znamená to, že tvůj start je 68 minut od prvního startu (v pokynech označovaných jako 00). Pokud je start 00 v 10:00, pak vystartuješ v čase 11:08. Na start se většinou chodí pěšky, může být daleko třeba i 2 kilometry od shromaždiště, to proto, aby se závodníci podívali do orientačně nejhezčích částí lesa. Tento úsek je vhodný na rozcvičení, protažení a rozběhání. Při příchodu na start uvidíš velký transparent „start“ a také několik koridorů. Před tím prvním se nacházejí elektronické hodiny, na kterých svítí aktuální startovní čas. Tento čas ale není reálný, zpravidla je navýšen o tři nebo čtyři minuty podle počtu koridorů. Je to z toho důvodu, abys mohl odstartovat přesně v reálném čase, v který máš ve startovní listině. Po zablikání tvého času vstup do prvního koridoru, kde je několik pořadatelů. Budou po tobě chtít vidět číslo tvého čipu nebo startovní číslo. Zároveň je nutné vymazat minulý závod v Tvém čipu, na což poslouží krabička „Clear“ (nulování). Po udeření další minuty se přesuneš do dalšího koridoru, kde svůj čip naopak nastartuješ pomocí krabičky „Check“. Ve třetím nebo čtvrtém koridoru je již samotná startovní čára. 

Jak se chovat na trati

Po odpočítání tvé minuty na startovní čáře můžeš odstartovat. Mapu buď nalezneš přímo v posledním koridoru na startu nebo po odstartování. Cesta na tzv. mapový start je značena fáborky. Je to místo, které je v mapě označené velkým růžovým trojúhelníkem. Zde nic nerazíš, je to jen začátek orientace a odtud vede postup na první kontrolu. Jako úplně první je potřeba si zorientovat mapu. To uděláš tak, že si k mapě přiložíš buzolu a jakým směrem ukazuje sever, tak si i natočíš mapu. Nyní bys měl tušit, jakým směrem se vydat. Každá kontrola je označená kolečkem a pořadovou číslicí, musíš tedy trať absolvovat ve stanoveném pořadí. Na každé kontrole najdeš stojan s lampionem, krabičkou a číslem kontroly. Nejprve podle popisu kontroly se ujisti, že je to ta správná kontrola. Pokud ano, pak strč čip do dané krabičky, která zabliká a zapíská. Tím je potvrzeno, že jsi danou kontrolu navštívil. Toto probíhá až do cíle, který je v mapě označen dvojitým kolečkem a je zpravidla od poslední kontroly v terénu vyznačen fáborky nebo koridorem. Cílovou kontrolu označ obdobně jako ostatní kontroly. 

Co udělat po odběhnutí

Trať máš za sebou. To je paráda! Možná si všimneš, že za cílovou čárou je řada závodníků, kteří hodnotí své postupy. To je častý jev orientačních běžců, protože každý trať absolvuje trochu jinudy, nikdo nejde zcela stejnou cestou. Mapu, kterou jsi při závodě použil, v závislosti na pořadateli buď odevzdáš a po odstartování všech závodníků ji dostaneš zpět, nebo si ji můžeš nechat hned, ale nikomu ji neukazuj a buď fér ke každému závodníkovi, kterého trať ještě čeká. Kromě občerstvení v cíli však musíš dorazit na místo „Vyčítání čipů“. To může být na stejném místě jako byla prezentace nebo je umístěno v blízkosti cíle. Zde naposledy orazíš svůj čip a ihned dostaneš své mezičasy. Na nich můžeš vidět, jak dlouhou jsi strávil na trati, ale také mezičasy na jednotlivých kontrolách a často i tvé průběžné umístění a ztráty na nejlepší mezičasy. Na shromaždišti se pak můžeš podívat na celkové výsledky ve všech kategoriích. Pokud se ti závod povedl, počkej i na vyhlášení výsledků. Třeba právě ty si budeš moci přijít pro nějakou cenu a diplom!

Text: Jan Picek | Foto: Petr Kadeřávek, Tomáš Doležel, Josef Pustai