Máte dost vitaminu D aneb ať zima nezničí vaši formu!

Význam vitaminu D už dávno není omezen na zdraví kostí a zubů. Jeho vliv na výkonnost a regeneraci svalů, zdraví kardiovaskulárního systému, nervového systému či imunitu je totiž pro sportovce zcela zásadní.

V zimním období, kdy chybí přirozený zdroj vitaminu D v podobě slunečního záření, které spouští jeho syntézu v kůži, dochází k relativně rychlému poklesu jeho zásob v těle. Vitamin D sice lze doplnit i stravou (obsahují ho např. mořské ryby, vaječný žloutek, mléko), ale jak ukazují údaje Státního zdravotního ústavu (Brno), jen 1 % naší populace je schopno řádně doplnit vitamin D stravou. Sportovci se snaží o své zdraví starat, a tak nezapomínají na ukazatele metabolismu a zásob železa, hladinu hemoglobinu v krvi, ionty, stopové prvky i většinu vitaminů. Přesto ale celosvětově statistiky ukazují, že zejména hladiny vitaminu D jsou u sportovců velmi často nedostatečné, obdobně jako u běžné nesportující populace.

Nedávná odborná studie zkoumající celkem 2 313 sportovců zjistila, že 56 % z nich mělo nedostatečné hladiny vitaminu D. Kupodivu se to týkalo i sportovců ze zemí s dobrým slunečním osvitem – nedostatečné hladiny byly zjištěny např.  u australských gymnastek (83 %), řeckých fotbalistů (55 %), izraelských atletů (73 %) či katarských fotbalistů (91 %).  Důvodem jsou tréninky v hale, plné oblečení při hře venku, snížení efektu oslunění opalovacími krémy, pigmentace kůže či nedostatek vitaminu D ve stravě.

Navíc vzhledem k vysokému výdeji energie a rychlému metabolismu je u sportovců potřeba příjmu vitaminu D vyšší. Nízké hladiny vitaminu D v podzimním až jarním období přitom mohou mít na stav našich svalů nepříznivý efekt. Je ale nutné ztrácet pracně získanou formu?

Není důvod běhat pomaleji

Klasickou rolí vitaminu D je regulace hladiny kalcia v krvi a správná funkce a zdraví kostí a zubů. Současná data ale dokládají i pozitivní efekt vitaminu D na stav, rozvoj i objem svalové hmoty a výkon kosterního svalu – role vitaminu se zde dokonce označuje jako zásadní. Ve svalových buňkách totiž zvyšuje syntézu bílkovin, má vliv na transport vápníku a fosfátů přes buněčné membrány, metabolismus tuků ve svalu, pozitivně ovlivňuje také růst a diferenciaci svalových vláken, a tedy i objem svalu a svalovou sílu.

Účinek je prokazován zejména u svalových vláken typu II, které mají vyšší rychlost kontrakce a větší sílu nežli vlákna typu I a jsou hlavní složkou explozivního typu lidského pohybu s vysokým výdejem energie. Proto se tento efekt projeví zejména u sportů jako jsou sprint, náhlé zrychlení, skoky, zpomalení či změna směru, což zahrnuje většinu sportovních aktivit.  Navíc vitamin D snižuje syntézu proteinu myostatinu, který způsobuje snižování objemu svalové hmoty. Předpokládá se (a je to asi logické), že anabolický efekt na kosterní svaly znamená i rychlejší regeneraci svalu po intenzivním tréninku a udržování výkonové kapacity u vícedenních akcí.

Intenzivní cvičení u sportovců navíc vede ke zvýšení prozánětlivých látek (cytokinů) v krvi. Ty mohou být snižovány právě doplněním hladiny vitaminu D, zjevně díky jeho účinkům na metabolismus svalu, což může být zásadní metodou ke snížení výskytu „syndromu přetrénování“. Nedostatek vitaminu D je naopak podezírán, že způsobuje atrofii svalových vláken (zatím zcela prokázáno u starších lidí) a umožňuje pronikání tuku a následné zmnožení vaziva svalů.

Další účinky vitaminu D

Nové poznatky také naznačují, že vitamin D hraje rozhodovací roli pro udržení zdraví kardiovaskulárního systému. Jeho nedostatek se považuje za nezávislý rizikový faktor některých onemocnění srdce a úmrtí na kardiovaskulární příčinu. Nízké hladiny vitaminu D vedou k zvětšení levé srdeční komory, zhoršené elasticitě cév a zvýšenému krevnímu tlaku, lze tedy důvodně předpokládat, že mohou negativně ovlivnit aerobní i anaerobní výkon a jeho efektivitu při fyzické zátěži. Příznivý účinek vitaminu D na nervový systém zahrnuje zlepšení koordinace pohybů, rovnováhy a reakčních časů.

Ubráníme se zimním virózám?

Obrana proti infekci je pro sportovce a jeho výkon velmi podstatná. Výskyt zejména respiračních onemocnění je u sportovců obecně vyšší vzhledem k nárokům na plíce během delšího fyzického výkonu, který vede k zvýšenému kontaktu s viry a bakteriemi.

Mnoho odborníků dnes považuje zimní a jarní onemocnění za důsledek oslabení funkce imunitního systému nedostatkem vitaminu D. Zásoby vytvořené v letních slunných dnech se totiž již vyčerpaly a nebyly adekvátně doplněny jeho přísunem ze stravy či vitaminovým doplňkem.

Zjištění, že dostatek vitaminu D je nezbytným klíčovým faktorem aktivace buněčné imunity (T lymfocytů a dalších složek), bez kterého nejsou schopny zajistit řádnou obranu organismu a zvyšovat svoje počty, patří ke zcela zásadním a významným objevům.  Nová velká studie z února 2017  provedená na 11 000 participantech asi poprvé přesvědčivě dokazuje, že vitamin chrání proti respiračním infekcím tak, že zvyšuje hladiny antimikrobiálních peptidů –  přírodních substancí s efektem antibiotik v plicích. Studie popisuje, že u skupiny s nejnižšími hladinami vitaminu D se výskyt respiračních infekcí po doplnění vitaminu D zmenšil na polovinu.

V našich podmínkách a nedostatku slunce v zimním období je tedy pro běžce nezbytné vitamin D doplňovat vhodnou stravou a vitaminovými doplňky. U těch je nutné dodržovat doporučené dávkování na přípravku, protože se lze, i když poměrně nesnadno, vitaminem D i předávkovat.

Počet důkazů o roli vitaminu D na lidské zdraví roste velmi rychle. Široké spektrum účinků jej staví spíše do role hormonu nežli vitaminu. Přestože jej nemůžeme považovat za univerzální lék, je zjevné, že jeho dostatečné hladiny v krvi mohou předejít některým negativním vlivům zimního období a následným neodpovídajícím výkonům v tréninku i na sportovních akcích.

Autor je odborným ředitelem EUC Laboratoře s.r.o.

Měření vitaminu D v laboratoři

25-hydroxyvitamin D, jedna z forem vitaminu D, se dnes v klinických laboratořích běžně stanovuje, a to jak s doporučením lékaře, tak i bez něj (za přímou platbu), jako posouzení dostatku vitaminu D v organismu. I když se názory někdy nepatrně liší, lze hladiny 25-hydroxyvitaminu D hodnotit takto:

Hodnocení       25-hydroxyvitamin D (nmol/l) 25-hydroxyvitamin D (ng/ml)

Vážný nedostatek                                            ˂ 30      ˂ 12

Nedostatek       30 – 50                                    12 – 20

Mírný nedostatek                                             50 – 75  20 – 30

Dostatek           75 – 125                                  30 – 50

Text: MUDr. Petr Podroužek, CSc. | Foto: Shutterstock