Česká Pojišťovna Runtour, společně s nadací České Pojišťovny, daruje 1 750 000 Kč na podporu boje s asfyxií!

Každý účastník běžeckého seriálu Česká pojišťovna RunTour pomáhá. Nejen sám sobě a svému zdraví tím, že si jde zaběhat, ale i svojí účastí. A to tam, kde je to nejvíce potřeba. „Na RunTour si klademe za cíl, abychom byli nejen závodem, ale abychom běžcům také ukázali i ten prapůvodní důvod, proč RunTour vznikla a existuje. Chceme lidi přivádět k pohybu, chceme, aby si běžecký den s námi užili na maximum i ti, kteří teprve začínají. Zároveň se ale snažíme poukazovat na věci, které se dějí v našem okolí. A protože je RunTour běžecký seriál, který se velmi zaměřuje na rodiny s dětmi, v roce 2019 jsme tomu uzpůsobili i charitativní subjekt, na který se přispívalo. Finanční prostředky půjdou na boj s asfyxií – nedostatečným přísunem kyslíku při porodu u novorozenců,“ vysvětluje ředitel seriálu RunTour, Jan Dvořák.

I přes velmi kvalitní péči ale někdy rodičům zkříží plány nějaká zdravotní komplikace. Může jí být předčasné narození miminka nebo jeho nedostatečné zásobování kyslíkem, tzv. asfyxie. „Patříme mezi země s nejlepší péčí o matku a dítě. Tímto darem ale můžeme tuto péči ještě více zkvalitnit,“ chválí si stav českého zdravotnictví prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, který se sám zúčastnil závodu RunTour v Praze a podpořil tuto iniciativu.

Česká pojišťovna se proto společně s RunTour rozhodla v rámci globální iniciativy The Human Safety Net pořídit do porodnice „U Apolináře“ speciální monitor STAN S41 odhalující tato rizika. Jde o velmi hodnotný dar, na kterém se podílejí svojí účastí i všichni běžci letošní RunTour. Z každého startovného putuje 50 Kč právě na podporu boje s asfyxií. Tuto částku potom ještě zdvojnásobí a doplní o další finanční prostředky generální partner seriálu Česká pojišťovna, prostřednictvím své nadace. A díky tomu se v letošním roce podařilo vybrat rekordní částku – 1 750 000 Kč! Děkujeme.

Text: Geometry Global | Foto: Geometry Global