Druhý ročník běhu pro normálně postižené

Od 1. do 30. dubna 2022 proběhne druhý ročník virtuálního charitativního běhu na podporu lidí s mentálním znevýhodněním. K běhu se může připojit kdokoliv a kdekoliv – běžci, chodci, amatéři, profíci, malí, velcí, mladí, staří a pomoct tak těm, kteří to potřebují. Portus Praha čelí výzvě, a to vybrat 333 tisíc na terénní službu Podpora samostatného bydlení. K běhu je možné přihlásit se zde.

Radost z běhu bude znásobena o pocit dobrého skutku. Zapojením se do virtuálního běhu totiž přispějete finanční částkou a výtěžek pak bude využit na stále se zvyšující náklady na terénní službu Podpora samostatného bydlení. Registrujete se online na myteporazime.cz. Startovné je od 50 Kč a zahrnuje diplom, příspěvek na terénní službu a startovní číslo. Zapojení se do běhu je velice snadné a nevyžaduje žádné větší přípravy. Zkrátka nasadíte kecky, vyběhnete a budete si trasovat běh pomocí oblíbené aplikace a podělíte se o screenshot. Zní to skvěle, ne? Zaběhej si kdykoliv a kdekoliv a rozběhej Česko pro Portus Praha!

A komu během pomůžete? Výtěžek z běhu využijeme na terénní služby. Především na pomoc pro klienty s autismem, na náklady na zvýšenou péči o klienty a jejich začlenění do společnosti. Sociální služba podpora samostatného bydlení poskytuje službu lidem se zdravotním znevýhodněním. Pomáhá žít běžným životem ve vlastním domově s cílem rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti, znalosti a kompetence a posílit sebedůvěru pro život uprostřed společnosti.

V současné době jsou pronájmy bytů vysoké. Téměř všichni klienti naší služby Podpora samostatného bydlení si platí pronajaté byty. Někteří z nich za sebou nemají rodinu, která by jim případně mohla vypomoct. Se zvyšujícími se cenami energií rostou i ceny za bydlení nehledě na zvyšující se ceny základních životních potřeb. Klienti jsou tudíž závislí na příjmech ze zaměstnání, aby si mohli zaplatit malý byt a další životní potřeby. Jejich invalidní důchod pokrývá víceméně pouze náklady na bydlení a základní potřeby (jídlo). Velký problém nastává, pokud některý z klientů kvůli svému hendikepu není schopen (pravidelně) chodit do zaměstnání.

Služba je částečně hrazena ze státních dotací, klienti si za asistence platí z příspěvku na péči, který stát vyplácí právě za účelem nákupu služeb. Dalším kamenem úrazu tedy bývá nedostatečná výše příspěvku na péči, tj. příspěvek vyplácený konkrétním lidem na nakoupení asistence, pomoci, péče. Finance bohužel nepokrývají ani celou mzdu asistentů ani náklady na dopravu mezi klienty a komplikované cesty po rozmanitém Středočeském kraji. Protože si organizace účtuje od klientů pouze do výše tohoto příspěvku, stojí tým asistentů často před rozhodnutím, zda klienta nechat částečně bez potřebné péče, nebo spoléhat na to, že organizace najde finanční zdroje na zaplacení času asistentů namísto klienta. U nových klientů často péči “předfinancováváme”, než je jim příspěvek na péči přiznán. Doba od žádosti o příspěvek na péči po jeho přiznání bývá zpravidla delší než půl roku a ani potom nepokrývá potřebnou pomoc z celé části.

Podpora samostatného bydlení Portus Praha vznikla v roce 2017 a v současné době tuto službu využívá 14 klientů. „Zkušenosti naší organizace Portus Praha, ukazují, že tato služba je vhodná i pro mnoho lidí, u kterých společnost moc nepředpokládala, že by mohli žít sami. V momentě, kdy se ale osamostatní, rázem se z nich stávají občané. Pro nás, coby poskytovatele sociální služby, je velkým zadostiučiněním pozorovat, jak naši klienti nabývají nové zkušenosti, jak se učí zvládat nové situace, jak se s čím dál větší jistotou pohybují ve společnosti, jak nabývají sebedůvěru“ popisuje vedoucí sociálních služeb Lucie Šišková.

Registrace zde: https://www.myteporazime.cz/registrace-zavod/virtualni-beh-pro-normalne-postizene-2022-reg/