Sportování s ohledem na životní prostředí. Přidejte se k iniciativě #bezdopadu!

„Se stoupajícím počtem a popularitou sportovních akcí roste odpovědnost organizátorů, ale i samotných sportovců vůči životnímu prostředí. Cílem organizátorů i široké sportující veřejnosti by neměl být jen pocit z dobrého výkonu či skvěle zorganizované akce, každý by se měl zamyslet také nad tím, jaký dopad má jeho činnost na prostředí, ve kterém sportuje.” vysvětluje Jan Hejda, který stojí u zrodu myšlenky.

Ekologie a šetrnost k přírodě jsou obecné pojmy, které rezonují sportovním světem posledních několik let. V českém sportovním prostředí se však objevují spíše okrajově. Komplexního uchopení se díky iniciativě #bezdopadu dočkávají až nyní. #bezdopadu si klade 4 základní cíle:

 • zvýšit povědomí o dopadu sportovních událostí na životní prostředí
 • sdružovat ekologicky smýšlející organizátory a sportovce
 • poskytnout návod a inspiraci jak sportovat #bezdopadu
 • být platformou pro sdílení nápadů a zkušeností pro širokou veřejnost

Projekt je určený jak organizátorům, tak individuálním sportovcům. Zapojit se může úplně každý, komu není životní prostředí lhostejné. Nezáleží na tom, zda se bude jednat o pořadatele maratonu pro tisíce běžců nebo účastníka lokálního přespolního běhu. Smysl je v obou případech stejný – sportovat #bezdopadu! Chceme, aby se kromě organizátorů aktivně zapojili právě i samotní účastníci akcí. Jedná se o spojené nádoby a bez vzájemné spolupráce obou stran se nedostaví kýžený výsledek. Na webu bezdopadu.com tak naleznou oba tábory spoustu informací a především inspirace, jak sportovat šetrněji k životnímu prostředí.

Projekt #bezdopadu navíc posvětila společnost EKO-KOM, zabývající se systémem sběru a recyklace obalových odpadů. Díky své mnohaleté zkušenosti v oboru  a účasti na podobném projektu z oblasti kultury přispěje svým know-how, a poskytne tak inspiraci zapojeným akcím.

Podstatou celého projektu je 8 konkrétních kroků, které pomohou jak organizátorům, tak samotným účastníkům, sportovat #bezdopadu. Jedná se o:

 • Třídění odpadu
 • Digitalizaci
 • Vzdělávání
 • Stop plýtvání jídlem
 • Omezení jednorázových plastů
 • Minimalizaci uhlíkové stopy
 • Znovupoužitelné vybavení
 • Zelenou energii

Díky plnění těchto kroků se sportovní akce mohou zařadit mezi certifikované akce #bezdopadu. Vše funguje na dobrovolné bázi. Hodnocení bude probíhat přímo ze strany účastníků a závodníků. Ti  také zároveň mohou odeslat zpětnou vazbu, velmi užitečnou pro pořádání dalších akcí.

Pokud ve vás #bezdopadu rezonuje, tak se bez ostychu přidejte do naší zelené inciativy nebo #bezdopadu sdílejte na svém Instagramu.  Máte svoje vlastní ekologické tipy a triky? Nenechávejte si je pro sebe, pochlubte se ostatním a inspirujte je! Stačí jen použít hashtag #bezdopadu u svého příspěvku na Instagramu a rázem se o vaší zelené činnosti dozví každý. #bezdopadu akce, #bezdopadu sportovci, #bezdopadu je cesta. Pojďme po ní stejným směrem.

Již nyní je do projektu zapojena řada sportovních akcí i sportovců, přidejte se k nim! Na webu bezdopadu.com najdete u jednotlivých akcí přehled jejich ekologického programu a další informace o iniciativě.