6 důvodů, proč pečovat o svalové fascie

Když se snažíme, aby naše svaly byly zdravé a funkční, obvykle se zaměřujeme na svalová vlákna. Neméně důležité jsou ovšem i obaly svalů, tzv. fascie.

Fascie byly dlouho považovány jen za jakýsi pasivní obal, jehož jedinou funkcí je držet svaly pohromadě. V posledních dvaceti letech však věda přinesla o této tkáni spoustu zajímavých objevů.

  1. Propojují pohybový systém

Sval není izolovaný systém, ale je fasciemi propojen se svaly v celém těle. Pokud tedy někde vznikne problém, může se ve projevit na úplně jiném místě.

  1. Adaptují se na zátěž

Při opakované zátěži zesilují nejen svaly, ale i fascie. Při nesprávné a nerovnoměrné zátěži ovšem zesilují pouze některé dráhy, zatímco jiné slábnou. To se může stát příčinou zranění.

  1. Mění směry působících sil

Vyznavači parkouru seskakují z takové velké výšky, že máš pocit, že jejich svaly a klouby explodují, ale oni se dokáží z dopadu plynule rozběhnout. Důvodem jsou právě funkční fascie, které dokáží rozptýlit síly působící na svaly a klouby. Díky tomu tě ochrání i před opakovanými nárazy při běhu.

  1. Ovlivňují pohyb a výdej energie

Ve fasciích se 10x více receptorů než v samotných svalech. Jsou proto schopné reagovat na zatížení, optimalizovat působení sil a efektivitu využití energie. A dokonce jsou i samy schopné kontrakce!

  1. Reagují rychleji než mozek

Fascie částečně reagují nezávisle na centrálním nervovém systému, a proto to dokáží velice rychle. Změnou svého napětí tě tak mohou ochránit před zraněním například při náhlém zakopnutí či podvrtnutí.

  1. Reagují na emoce

Stres, strach, hněv… To všechno jsou emoce, které ovlivňují napětí svalů v těle, a tím způsobují bolesti a další potíže. Tkání, která a tyto pocity reaguje, je přitom právě fascie.

A jak o fascie pečovat? Skvělé je zejména rolování pomocí pěnových válců, popřípadě masážně-manipulační techniky prováděné fyzioterapeutem.

Došlap se mění již po čtvrthodině běhu

Rozdíly v technice běhu a způsobu došlapu čerstvého a unaveného běžce nelze přehlédnout. Tyto změny ovšem nastupují mnohem dříve, než bychom čekali.

Vědci z University of Massachusetts Amherst podrobili zkoumání skupinu běžců s průměrnou týdenní kilometráží 45 km a zjistili, že k prvním biomechanickým změnám u nich docházelo již po 15 minutách běhu – začali došlapovat více přes patu a měnil se úhel v kotníku i koleni při došlapu. Došlo také ke zvýšení sil působících v úvodní fázi kontaktu chodidla s povrchem, ovšem v dalších došlapu byly působící síly naopak nižší.

Interpretace výsledků výzkumu se ovšem liší – někteří odborníci na jeho základě doporučují používání tlumených bot, další změny naopak považují za adaptaci na zátěž, která má za úkol naše chránit.

Protahování může i škodit

Zkrácení některých svalů sice může způsobit zranění, stejně škodlivé však může být i nadměrné protahování. Například nadměrný strečink oblasti lýtek podle výzkumů snižuje svalové napětí v této oblasti, což zvyšuje riziko vzniku plantární fasciitidy. U osob se sklonem k hypermobilitě zase může přílišné protahování zvýšit nestabilitu kloubů.

Text: Petr Kučera | Foto: Shutterstock