Orienťácká příprava „na sucho“

Orienťácká příprava „na sucho“

Zapomeň na strach, příprava „na sucho“ nemá nic společného s globálním oteplováním ani nedostatkem srážek. Jedná se o přípravu orientačních běžců mimo les, tedy o studování mapových podkladů a terénů či zimní přípravu v tělocvičně.

Světová i domácí konkurence se podobně jako v ostatních sportech vyrovnává také v orienťáku. Ten, kdo chce uspět, proto musí být na závody stoprocentně připraven po fyzické i taktické stránce. Orientační běžci se tak zpravidla do důležitých závodů nevydají jen tak „z fleku“, ale dělají si tzv. mapovou přípravu.

Mapová příprava spočívá v tom, že závodník prozkoumává terén, aniž by ho navštívil. Vyhledá tedy na počítači či v archivu staré orienťácké mapy prostoru závodu a z dostupných podkladů si zjistí charakter terénu (kopcovitost, množství skal a kamenů, ale také např. hustotu cest). Dle předem známé délky tratě vzdušnou čarou se pak může třeba vžít do stavitele tratí závodu a zkusit si navrhnout, jak by mohla závodní trať vypadat. Správná příprava pak závodníkovi dodá klid a případně ulehčí rozhodování při volbách postupů.

Studování postupů a závodů

Jak se dá v orienťáku poučit z vlastních chyb a jít do dalších závodů lépe připraven? Často užívanou metodou je ta, při níž si běžec po závodě do své mapy přesně zakreslí cestu, kudy běžel. Následně může odhadnout, kde chyboval či volil špatný postup, a pak při porovnání s mezičasy soupeřů zjistit, jaká byla jeho reálná časová ztráta. Touto analýzou postupů lze odhalit nejčastější druh mapových chyb – například v držení směru, dohledávkách kontrol nebo nedostatečném čtení mapy. Výbornou pomůckou je také moderní GPS tracking, z nějž se dá v reálném čase i zpětně zjistit, kudy závodníci běželi, a zjistit tak, jaká orientační taktika je v různých terénech nejlepší.

Srovnávací testy cílí nejen na mentální odolnost

Před několika lety byly v Česku zavedeny srovnávací testy, jež mají za cíl prověřit fyzické i mentální dovednosti závodníků, kteří mají potenciál nominovat se do tréninkových středisek mládeže. Z testování pak vyplynulo několik druhů úkolů, které schopnosti orientačních běžců nejlépe prověří.

Klíčovými vlastnostmi jsou především pozornost, paměť, odhad či přesnost, neboť právě tyto kvality jsou při čtení mapy za běhu nesmírně důležité. Testování probíhá vždy v jeden den společně se závodem na 3 km na dráze, aby byla vytíženost závodníků prověřena po fyzické i psychické stránce zároveň, obdobně jako při orienťáku. Jednotlivé druhy testů si můžeš prohlédnout v rámečku.

Obsah srovnávacích testů

Pozornostní test – zaškrtávacích test, při kterém se měří tempo a pečlivost při rozlišování podobných vizuálních podnětů (např. znaky „pdb“ či různé grafické obrazce)

Rozpoznávání výškových poměrů – určování stoupání, klesání či roviny

Určování vertikálních profilů – přiřazení výškového profilu k přímé vzdálenosti mezi kontrolami nebo k variantě postupu mezi kontrolami

Nejkratší volba postupu na mapě pro sprint – nalezení nejkratšího postupu mezi kontrolami

O-400 – zapamatování kontrol spojené s následným během a zakreslením přesné pozice kontrol na čistou mapu, to vše několikrát za sebou

Přes zimu do tělocvičny

Kritické období přichází v zimních měsících, protože s přibývající sněhovou pokrývkou a zkracujícími se dny se možnosti kvalitního mapového tréninku v lese značně zužují. Je tedy potřeba si techniku orientace připomínat a osvěžovat.

Výborným nástrojem jsou různá cvičení v tělocvičnách spojená i s fyzickou přípravou. Dají se zde řešit podobné úkoly jako na srovnávacích testech, ale náplň může být mnohem širší. Využívají se cvičení na rychlou orientaci mapy na sever nebo třeba zapamatování kontrol spojené s opičí dráhou, ověřuje se také dokonalá znalost mapových značek a grafických popisů kontrol.

Velmi zajímavý a zábavný je trénink, při němž jsou dvojice kousků map s několika kontrolami rozmístěné po tělocvičně. Úkolem je určit, která z kontrol je umístěna nejvýše či nejníže, jde tedy jak o rychlost, tak o přesnost.

Běžnou praxí je také imitace závodu – běží se sice s mapou, na které je trať, ale pohyb se realizuje pouze po tělocvičně a virtuálně se běží až do cíle. Orientační běh prostě nabízí bezmezný počet možností tréninků, které dokáží i zábavnou formou zlepšovat mapové dovednosti i fyzickou zdatnost.

 

Text: Matěj Burda | Foto: Shutterstock