Vpravo, nebo vlevo? Pravidla běžeckého provozu

Jít si v létě zaběhat třeba do oblíbeného pražského parku Stromovka, to chce mnohdy notnou dávku odvahy. Na jednom místě se tu totiž potkáte s cyklisty, bruslaři i pejskaři. Na které straně se držet a jaká jsou pro soužití všech zmíněných skupin pravidla?

Odpověď na otázku, zde běžet vpravo, nebo vlevo, není úplně jednoznačná. Zatímco pohyb na chodníku či silnici je definován zákonem, pro lesní cesty a různé pěšiny psané zásady neexistují.

Co říká zákon?

Vezměme to od toho nejjednoduššího, tedy od českých norem. Nemusí se vám to vzhledem k vašemu tempu úplně líbit, ale na běžce zákon pohlíží jako na chodce. Tím pádem se ho týkají právní předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích včetně vyznačených stezek. Učíme se to už odmala: chodci patří zejména na chodník nebo na stezky pro chodce a chodí (běhá se) vpravo. Když už musíme běžet po silnici, držíme se u levé krajnice.

Trochu jiná situace nastává v případě, že byste běželi ve skupině, třeba s trenérem. Pak se dle zákona stáváte útvarem chodců a přiměřeně pro vás platí povinnosti řidiče – čili na vozovce se budete držet vpravo. Rovněž musíte být za snížené viditelnosti osvětleni nebo mít reflexní prvky. Jednotlivci zákon takovou povinnost neukládá, je však zřejmé, že vyběhnout do tmy bez nich je značně riskantní.

Cyklostezky: test ohleduplnosti

Na cyklostezkách je vzájemná symbióza především o ohleduplnosti. Doslova zákon říká, že chodec nesmí ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

Pokud je na cestě s dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“ vymezen zvlášť pruh pro chodce a pro cyklisty, je běžec povinen užít pouze část vyznačenou pro chodce. Pruh pro cyklisty může použít jen při obcházení, vcházení nebo opouštění stezky. Podle Vratislava Fillera ze sdružení AutoMat přitom právě v tomto okamžiku dochází ke kolizím nejčastěji: lidé vběhnou někam, kam pořádně nevidí, nebo nenechávají místo na předjetí.

Půjdeme-li do důsledku, tak na cestě, která je značena jen jako cyklostezka, je běžec hostem a měl by se podle toho chovat. To však neznamená, že by běžci cyklistům vadili. „Běžci se pohybují předvídatelněji než chodci, a když běžce nelze chvíli předjet, lze za ním jet rychleji než za člověkem jdoucím,“ říká Filler. Pokud poběžíte po cyklostezce a nebudete ohrožovat lidi kolem sebe, nikdo vás z ní nevykáže ani vám nedá pokutu.

V drtivé většině podle Fillera funguje společný pohyb cyklistů a běžců dobře. „Jsou místa, kde už je za pěkného počasí provoz příliš silný, tam je ale na zvážení každého, zda ho tam ještě vůbec baví běhat nebo jet. Na frekventovaných stezkách ve městech zase může být lepší, když běžci využijí souběžné chodníky či jiné cesty,“ popisuje Filler a opět zdůrazňuje nutnost ohleduplnosti, ale i předvídavosti. „Cyklisté by měli předvídat, že se před nimi objeví skupinka, kterou nebude snadné předjet, běžci by zase měli na bezpečné předjetí ponechávat místo. Doporučujeme, aby o sobě dal cyklista s předstihem vědět jemným zazvoněním,“ dodává. Což pro běžce znamená mít hudbu ve sluchátkách jen tak hlasitě, aby bylo zvonění i jiné zvuky kolem slyšet.

V lese spíš vlevo

Lesní cesty, různé pěšiny, které nejsou určeny pro užití silničních či jiných vozidel, zákon o pozemních komunikacích neřeší, a tak je to znovu „jen“ o obezřetnosti a vzájemné ohleduplnosti všech zúčastněných.

V zásadě platí, že nejde-li o značenou stezku, může se na ní běžec pohybovat dle svého uvážení. Běžecký guru Miloš Škorpil však doporučuje, ať už jde o lesní cesty, nebo cyklostezky, kde předpokládáme pohyb cyklistů a inlajnistů, běžet nalevo, pokud nám to vodorovné značení určující pohyb zúčastněných nepřikazuje jinak.

Pes: přítel člověka, nepřítel běžce

Patrně největším nepřítelem běžců jsou psi, přičemž těžko říct, zda je lepší, když jsou na volno, nebo na vodítku. O špagát na úrovni holení lze s přehledem zakopnout a rozplácnout se na zemi. Běžkyně Kateřina zase nedávno v diskusi na Facebooku popisovala, jak se na ni vrhnul pes navzdory tomu, že hned vedle stál jeho páníček. Výsledkem byly nejen roztržené kalhoty, ale hlavně kousanec na zadku a hluboká rána na stehně a navrch nejspíš doživotní fobie ze psů. A není s takovým zážitkem sama. Pro takové případy se s sebou vyplatí nosit pepřový sprej, ale můžete ho použít pouze pro nutnou obranu či v krajní nouzi, nikoliv preventivně.

Pobíhání psů řeší příslušné vyhlášky jednotlivých měst. Dobře si s tím poradili například v Českých Budějovicích, kde je na místních cyklostezkách pohyb psů možný pouze na vodítku s tím, že vzdálenost mezi psem a doprovázející osobou nesmí překročit délku jednoho metru.

„Natažené vodítko, předbíhání člověka se psem většinou žádná vyhláška upravovat nemůže a nebude, spousta věcí zůstane vždy otázkou vzájemné ohleduplnosti, slušnosti a zdravého rozumu,“ říká Luděk Schreib z odboru komunikace pražského magistrátu.

Kdo za to může?

Když se na stejných stezkách potkávají běžci, cyklisté a pejskaři, může přes veškerou opatrnost dojít ke kolizi, která skončí zraněním či škodou na majetku (např. poškozením kola). Kdo v takovém případě nese odpovědnost?

  • Na stezce pro chodce a cyklisty se smí běžec pohybovat pouze v pruhu pro chodce. Opustit jej může jen například při předbíhání a nesmí přitom ohrozit cyklisty jedoucí v jejich pruhu. Pokud by se přitom neohlédl, vběhl do cesty cyklistovi, který by se lekl a sjel do stromu, patrně by za škodu odpovídal právě běžec.
  • Pokud dojde v důsledku nataženého vodítka ke zranění nebo na vás pes zaútočí, zodpovědný je pejskař. „V případě zranění zvířetem by postižená osoba měla v první řadě kontaktovat majitele zvířete a vyhledat lékařské ošetření. Majitel zvířete je ze zákona povinen poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno vyšetření zvířete,“ vysvětluje Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků. Pokud majitel nespolupracuje, je to důvod obrátit se na městskou policii.
  • Pokud s sebou nosíte pepřový sprej, můžete ho použít pouze pro nutnou obranu či v krajní nouzi, abyste nakonec ještě vy nebyli původcem škody. Pokud psa paralyzujete preventivně, patrně to budete vy, kdo bude muset chlupáčovo ošetření uhradit.
Text: Petr Kučera | Foto: Shutterstock