Vyhněte se křečím

Vyhněte se křečím

Snad každý někdy zažil ten nepříjemný pocit křeče v noze. Sval okamžitě ztuhne, končetina se stane neovladatelnou, objeví se prudká bolest… Je to nevyhnutelná nepříjemnost.

Syndrom těžkých nohou  

Jaký je vlastně mechanismus vzniku těchto potíží? Ve své podstatě jde o samovolné stahy svalstva, které nejčastěji postihují právě svaly lýtek a chodidel. Nastupují náhle a nečekaně, nejčastěji při sportu, po prochladnutí nebo při protažení ve spánku. To je ovšem jen obecný popis. Pro skutečně úspěšné léčení svalových křečí je zapotřebí dobře rozlišit jejich příčiny, které mohou být velmi různorodé. V každém případě byste měli, zejména pokud se ve vašem případě tyto problémy často opakují, zajít na odborné vyšetření. Je totiž nezbytné, aby praktický lékař vyloučil interní a neurologické onemocnění. Pokud by byl nález pozitivní, měli by se na další léčbě – včetně léčby průvodních křečí – podílet specializovaní lékaři. Samozřejmě je třeba zjistit také to, zda příčinou není natržení části svalových vláken. Dochází k tomu především po předchozím, a to i minimálním, traumatu.

Ze zmíněných interních onemocnění přicházejí na prvním místě v úvahu některá cévní onemocnění. Pokud máte křečové žíly, pak můžete zažívat právě svalové křeče a pocit těžkých nohou. Dochází k tomu především v teplém ročním období a po dlouhém stání či sezení. Při sklonech k trombóze se zužuje průsvit žíly krevní sraženinou nebo dochází i k jejímu úplnému uzávěru. V důsledku toho se může zhoršovat návrat krve z dolních končetin. Vy kvůli tomu můžete vnímat své nohy jako těžké a zažívat i zmíněné křeče ve svalech. Pokud dochází k aterosklerotickému uzávěru tepny, pak může vznikat při námaze velmi prudká a silná bolest – říká se jí klaudikační bolest, která po odpočinku opět mizí.

Příčinou svalových křečí v důsledku onemocnění nervového systému jsou polyneuropatie, které většinou vznikají na podkladě jiného interního onemocnění, nejčastěji diabetu (cukrovky).

Doplňujte ionty a vitaminy

Jedním z nejznámějších a nejběžnějších důvodů, proč vznikají svalové křeče, je nedostatek hořčíku a vápníku. Oba tyto ionty mají jedinečnou a nepostradatelnou úlohu v metabolismu všech svalových buněk. Nedostatek těchto iontů může vzniknout po velmi silném pocení – například právě při vytrvalostním sportu, při chronických průjmech nebo zvracení, při nedostatečném příjmu tekutin, dlouhodobém hladovění či jednostranně zaměřených dietách. Také si ho někdo může přivodit častým užíváním projímadel nebo močopudných (takzvaných diuretických) prostředků. K úbytku iontů pod kritickou mez také přispívá, pokud podstupujete jednostrannou fyzickou námahou nebo žijete pod stálým vyčerpávajícím stresem. K minerálnímu rozvratu dochází také při onemocnění štítné žlázy, cukrovce a také u chronických alkoholiků.

Významnou roli při nastartování jejich mechanismu má také nedostatek některých vitaminů
(B6 = pyridoxin, vitamin E a kyselina listová) a nedostatek železa. Chybět mohou tyto vitaminy a železo alkoholikům, lidem prožívajícím dlouhodobě vysokou míru stresu nebo lidem podstupujícím jednostranně zaměřené diety. Je třeba brát v potaz také užívání některých léků, jako je například hormonální antikoncepce, kyselina acetylsalicylová (Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin), chemoterapeutika a methotrexat (používá se například při léčbě revmatoidní artritidy či lupénky).

Necvičte přes míru

Svalové křeče vznikající na podkladě vyčerpání metabolických zásob svalu mohou být vyvolány také dlouhodobou nebo extrémně vyčerpávající svalovou prací. Aby sval dobře pracoval, je nutné, aby probíhala dokonalá souhra mezi ním a nervovým systémem. Svalový mechanismus se totiž dá do pohybu, až když dostane impuls z nervové soustavy. Ten se pak šíří celým vláknem a spouští vlastní mechanickou práci svalu. Sval pracuje na principu přeměny chemické energie v procesu napětí (tenze) – stah (kontrakce) – uvolnění (relaxace).

K tomu, aby došlo ke svalovému stahu, tedy ke kontrakci svalu, je třeba, aby se do akce zapojil obrovský počet svalových buněk. Jde o vysoce koordinovanou součinnost nervového a svalového systému. Únava svalu se projevuje poklesem výšky svalového stahu a prodloužením doby latence (to je čas od podráždění svalu k odpovědi v podobě kontrakce svalu), fáze kontrakce a relaxace. Při dlouhodobé nebo extrémně silné svalové práci dochází postupně k vyčerpání metabolických zásob svalu a tato vystupňovaná únava se může projevit svalovým spazmem (dlouhodobým svalovým stahem) spojeným s křečemi.

Pokud vás křeče postihnou právě při tréninku, nemá cenu se pokoušet „zatnout zuby“ a pokračovat. Tento stav již totiž není pro další svalovou práci efektivní. Zásadně další zatěžování přerušte a dopřejte si přiměřeně dlouhý odpočinek, při kterém znovu dojde k doplnění metabolických zásob svalu.

Ke křečím svalů může dojít také kvůli tomu, že vykonáváte pohyb, který je z hlediska tělesných a pohybových funkcí nevhodný – říká se tomu funkční porucha řízení pohybu. Funkční porucha se dá přirovnat k softwarové chybě. Nejde tedy o porušení struktury systému (hardwaru), ale o pochybení programu, který řídí pohybový systém. Při tomto druhu poruchy pohybového systému může dojít k izolovanému narušení relaxace několika svalových vláken. Tato vlákna jsou pak trvale kontrahovaná, tužší a hůře prokrvovaná, což následně vede k dráždění bolestivých receptorů a k oslabení celého svalu. Právě v tomto momentu se také mohou vyskytnout křeče. Jakékoliv další namáhání či posilování takového svalu vede jen ke zhoršení poruchy a zvětšení bolestí.

Pomáhá teplo i mráz

V rámci první pomoci při náhle vzniklé křeči můžete postižený sval mírně a opatrně protáhnout a uvolnit. Dlouhodobě se ale neobejdete bez „režimových opatření“, jako je úprava jídelníčku, doplnění vitaminů a iontů a dostatečný příjem tekutin.

K uvolnění příslušného svalu účinně přispívá, pokud si na postiženou partii přiložíte teplé zábaly či obklady. K dalším prostředkům, které lze jednoznačně doporučit, patří koupel celého těla v co nejteplejší vodě a sauna. Dbejte však na to, abyste tyto teplé procedury zásadně nepoužívali v době, kdy současně trpíte akutním zánětem nebo svalovým poraněním.

Jako vhodný prostředek pro regeneraci svalů po fyzické námaze můžete s úspěchem využít částečné i celotělové chladové terapie, takzvané kryokomory. Při působení chladu dochází nejprve ke snížení prokrvení kůže a následnému ochlazení hlouběji uložených tkání. Díky tomu se snižuje bolestivost tkání, potlačují se zánětlivé reakce a stimuluje se aktivní činnost imunitního systému vašeho organismu. Působení chladu také zlepšuje rozsah kloubní pohyblivosti. Po krátkodobém extrémním ochlazení se rozšíří cévy, zlepší se látková výměna a proběhne i reflexní relaxace svalů.

Při péči o svalstvo po prodělané křeči, respektive při jeho léčbě bude velkým přínosem, pokud se necháte promasírovat nebo využijete některé další fyzioterapeutické prostředky a postupy (terapie ultrazvuková či laserová, techniky měkkých tkání a další).

Při masírování by ten, kdo ji provádí, měl brát v úvahu možnou příčinu vzniku křečí a podle toho volit přiměřenou sílu, rychlost a intenzitu masážních hmatů. Cílem tohoto postupu je zabránit tomu, že by došlo k dalšímu poškození masírovaného svalu. Obecně platí, že masér by měl k relaxaci používat pomalejší rytmus a plochý tlak. Vždy citlivě vnímejte své vlastní tělo a neaplikujte nic, co vám není příjemné a vnímáte to negativně.

Svalová křeč může trvat od několika sekund až po nekonečně dlouhé minuty. Poté většinou prudká bolest sama od sebe povolí, ale v noze vám i po krátkodobé křeči zůstane pocit, jako byste uběhli celý maraton. Únava, napětí a pocit tupé bolesti většinou přetrvává v noze ještě velmi dlouho.

 

Text: Petr Kučera | Foto: Shutterstock