Lidí s poruchami příjmu potravy přibývá, potvrzují odborníci

Psychogenní přejídání, bulimie či anorexie patří mezi nejčastější poruchy příjmu potravy. Jejich léčba se provádí pomocí specializovaných psychoterapeutických metod, v závažných případech i psychofarmaky. Nový potenciál v léčbě poruch příjmu potravy může mít podle nových zjištění a zkušeností odborníků také léčba takzvanou ketaminem asistovanou terapií.

Co je to porucha příjmu potravy? Nejde jen o divný vztah k jídlu

Mnohé ve spojení s poruchami příjmu potravy napadne, že se jedná „pouze“ o nezdravý vztah k jídlu. Ve skutečnosti je to však mnohem složitější. Příčina vzniku poruch příjmu potravy je podle většiny odborníků založena na biopsychosociálním pojetí (narušené sebepojetí, problematické vztahy s nejbližšími osobami a další). V současné době však přibývají i další moderní spouštěče jako například negativní inspirace sociálními sítěmi, identifikace s rádoby dokonalým idolem či nepřiměřenými nároky na vlastní osobu.

Mentální anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání nebo stále častější ortorexie jsou velmi zákeřné nemoci, které mohou udeřit u kohokoliv a v jakémkoliv věku. Nejzranitelnější bývají ženy, nicméně stále se zvyšuje i procento mužských pacientů těchto poruch,“ upřesňuje psycholožka Marie Funke z Centra psychologické a psychiatrické péče AdiCare. Největší ohroženou skupinu tvoří mladí lidé v pubertě a adolescenti, jejichž společným osobnostním rysem je perfekcionismus a orientace na výkon.

Přibývá počet dospívajících s poruchami příjmu potravy

Kromě přibývajících mužských pacientů vzrostl podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky za posledních deset let i počet pacientů mezi dospívajícími ve věku 15 až 17 let, a to přibližně o 15 procent. Velký nárůst byl zaznamenán v období covidové epidemie, kdy příčinou mohla být dlouhodobá sociální izolace, která má negativní dopad na psychickou pohodu dětí. Kromě toho řada z nich trávila během covidu hodně času na sociálních sítích, kdy některé sítě jsou nebezpečné a často dokonce pro-anorektické.

Aktuálním trendem je navíc zdravý životní styl, který se poměrně snadno může překlenout do tzv. ortorexie, což je nezdravá posedlost zdravou výživou. U mužů je to častěji bigorexie – posedlost svalnatým tělem. „Stejně jako u anorexie nebo bulimie je i u těchto poruch příjmu potravy jednou z hlavních příčin narušené sebepojetí, nedůvěra v sebe sama či nutnost mít vše pod kontrolou,“ vysvětluje spolupracující psycholožka psychedelické kliniky Psyon Michaela Plevková.

Léčba může být velmi komplikovaná

Léčba poruch příjmu potravy je velmi komplikovaná, zejména v případě mentální anorexie. U anorexie je ve vážných případech nutná hospitalizace kvůli podvýživě, se kterou souvisí možné selhání orgánů. „U tohoto typu onemocnění se navíc mnohem častěji vyskytuje neochota problém řešit, protože pacientovi může chybět náhled. U záchvatového přejídání či bulimie bývá častější uvědomění, že jde o problém,“ říká Michaela Plevková.

Co se týká léčby, poruchy příjmu potravy se nejčastěji léčí pomocí specializovaných psychoterapeutických metod, a to v závislosti na typu poruchy. „Psychoterapeutický proces je možné v závažných případech podpořit i psychofarmaky,“ dodává Marie Funke.

Ketamin jako lék v léčbě poruch příjmu potravy?

Dle dnes již řady případových studií, které potvrzují i zkušenosti lékařů a psychologů z pražské psychedelické kliniky Psyon může mít pozitivní vliv na léčbu poruch příjmu potravy také ketaminem asistované psychoterapie. Ta pomáhá při léčbě dalších duševních poruch úzkostného a depresivního spektra. „Výhodou ketaminem asistované psychoterapie je především to, že při léčbě některých druhů duševních onemocnění, pacient získá náhled na nefunkční či běžnou terapií nedostupné vzorce chování a emoce, případně na svou životní situaci. Farmakologický účinek ketaminu zmírní depresivní nebo úzkostné stavy, díky čemuž může dojít ke zmírnění symptomů a adaptivnějšímu chování,“ vysvětluje psycholožka Michaela Plevková a jako příklad uvádí osobu topící se v bludných myšlenkách, která je přesvědčena o tom, že musí zhubnout, nesmí pořádně nic jíst. Podle psycholožky tyto myšlenky mohou díky ketaminem asistované terapii ztratit na síle, zejména u lidí trpící anorexií.

Farmakologický účinek ketaminu dokáže vyřešit problémy v regulaci určitých neurotransmiterů u poruch příjmu potravy. „Zvyšují také neuroplasticitu, což je proces vytváření nových spojení a v důsledku toho je možné vytvořit si nové návyky, jiný způsob myšlení a změnit tak postoje i v jiných oblastech života,“ tvrdí psycholožka.

Existuje prevence proti poruchám příjmu potravy?

Nejlepší prevencí je pěstovat si zdravý vztah k jídlu, neexperimentovat s dietami a výživovými směry, podporovat své zdravé sebevědomí a sebeúctu v rodině. Pokud se však problém přeci jen objeví, nestyďte se ho řešit. Často bývá na vině genetická predispozice, sociální tlak či nadměrný stres,“ říká psycholožka Marie Funke a doporučuje, abyste se už při prvotních příznacích vydali na konzultaci k odborníkovi, který dokáže jako jediný určit druh problému, míru jeho závažnosti a navrhne konkrétní léčebný postup.

Text: Synergy Communications | Foto: Shutterstock