Orientační běžci vysadili přes 17 tisíc stromů

Příroda je jejich sportoviště a chtějí se o ni co nejvíce starat, aby byla odolná a v nejlepší kondici. Orientační běžci pečovali o lesy také v roce 2021.

Ačkoli covidová situace opět hromadným akcím v roce 2021 nepřála, orientační běžci se nevzdali a navzdory situaci v jarních a podzimních měsících vyrazili pomáhat do lesů. Zapojilo se více než 600 orienťáků v různých lokalitách napříč republikou. Většinou se akce zúčastnilo několik desítek běžců z jednoho klubu, který v daném lese pořádá tréninky nebo závody. Lesní brigády probíhaly ve státních, městských i soukromých lesích a náplň činností byla různorodá – úklid větví ze stromů pokácených v důsledku kůrovcové kalamity, sběr odpadků podél turistických tras, čištění zarůstajících pasek od náletových dřevin, ošlap stromků, likvidace starých oplocenek a samozřejmě také sázení stromků. Těch bylo vysázeno přes 17 tisíc, jednalo se převážně o duby, javory nebo smrčky. „A to ještě zdaleka nevíme o všech akcích, které orienťáci pro lesy dělají,” doplňuje Matěj Burda za Český svaz orientačních sportů.  „Je to naše poděkování majitelům a správcům lesa za to, že v jejich lesích můžeme po celý rok trénovat,“ popsala situaci Jana Bochenková, která se zúčastnila brigády u Dobříše. Zdeněk Brůna a jeho klub se vydali sázet stromky do Sklenařic: „Jsem moc rád, že se náš spolek touto akcí mohl připojit k akci Čist-O-les, kterou pořádá Český svaz orientačních sportů, aby ukázal, že orienťáci po lese nejen běhají, ale také mu dokážou pomáhat.“

Zmíněný Čist-O-les je unikátním projektem orientačních běžců, který se snaží pomoci udržet a zlepšit čistotu lesa a životního prostředí jakožto prostoru, ve kterém se orientační sporty odehrávají. Projekt navázal na spontánní aktivity jednotlivců, tréninkových skupin i celých oddílů orientačních běžců, kteří už řadu let sbírají odpadky v lesích, kde trénují nebo kde hodlají pořádat závody. Čist-O-lesu jde v první řadě o čistší přírodu, nezanedbatelný přínos je ale i ve zvýšení bezpečnosti závodníků a všech lidí pohybujících se volně terénem.