Běž ASICS WORLD EKIDEN 2021 a vyhraj výbavu za 10 000Kč!

Běž ASICS WORLD EKIDEN 2021 a vyhraj výbavu za 10 000Kč!

Běž ASICS WORLD EKIDEN 2021 A VYHRAJ VYBAVENÍ OD ZNAČKY ASICS V HODNOTĚ 10 000 KČ! 2. ročník maratonské virtuální štafety ASICS World Ekiden 2021 je tu! Postav tým až šesti lidí a zapojte se do virtuálního soupeření s běžci z celého světa.

Ekiden je tradiční japonský štafetový závod, při němž si běžci namísto kolíku předávají šerpu tasuki. A právě na tuto tradici navazuje virtuální závod ASICS World Ekiden 2021, který má zároveň za cíl podpořit unikátní výzkum vlivu pohybu na mentální zdraví a inspirovat ke sportu miliony lidí po celém světě. Vloni se do závodu zapojilo 56 000 běžců ze 179 zemí.

Jak závod probíhá?

Týmy až o šesti členech absolvují virtuální maratonskou vzdálenost rozdělenou do úseků různé délky: 3 x 5 km, 2 x 10 km a 1 x 7,2 km, přičemž si mezi sebou předávají digitální tasuki.

Jak se zapojit?

Pokud se chceš do virtuálního štafetového klání ASICS World Ekiden 2021 nejen zúčastnit, ale zároveň se zapojit i do soutěže o výbavu od ASICSu, postupuj následovně: Vytvoř tým až šesti lidí. Název týmu musí být ve tvaru:

RUNMAG–název.

Zaregistruj se prostřednictvím ASICS Runkeeper TM.
Běž a sdílej své zážitky na Facebooku nebo Instagramu pod #ASICSWorldEkiden a #runmagazine!. Z takto zaregistrovaných týmů vylosujeme jeden, který vyhraje voucher v hodnotě 10 000 Kč na nákup produktů ASICS v prodejnách Sanasport.

Podpoř jedinečný výzkum

● Ještě stále se můžeš zapojit i do výzkumu mapujícího dopad pohybu na duševní zdraví.

● Stačí zachytit svůj stav mysli před tréninkem a po něm pomocí aplikace Mind Uplifter TM. Všechny výsledky budou přidány do souhrnného skóre World Uplift Score a lze je sledovat živě na mapě World Uplift Map.

● Každý, kdo sdílí své výsledky výzkumu v Evropě na sociálních médiích s #Uplifting- Minds, také pomůže získat finanční prostředky na charitu Mind pro duševní zdraví Mind Uplifter TM ASICS Mind Uplifter

Pravidla soutěže:

1. Pravidla soutěže s názvem „Soutěž o výbavu v rámci závodu ASICS WORLD EKIDEN 2021“

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže s názvem „Soutěž o výbavu v rámci závodu ASICS WORLD EKIDEN 2021“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže probíhající na území České republiky. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek akce v propagačních materiálech s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ASICS Austria GmbH – organizační složka, se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, IČ: 24832600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74610 (dále jen „pořadatel“).

1.3 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě společnosti Facebook anebo Instagram a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebook anebo Instagram nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 10.11. 00:00:00 hodin do 22.11.2021 00:00:00 hodin (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky, s tím, že účastník soutěže má možnost se registrovat do soutěže pouze v období ode dne 10.10. 00:00:00 hodin do 15.11.2021 00:00:00 hodin (dále jen „doba registrace do soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 16 let se mohou akce zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (tento souhlas je účastník povinen kdykoliv na vyzvání pořadatele prokázat a doložit, a to do 10 pracovních dnů od výzvy). Účastníkem soutěže může být dále pouze osoba, která má zřízen platný a aktivní osobní účet na Facebooku anebo na Instagramu, není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku anebo Instagramu a musí mít ode dne 10.11. 00:00:00 hodin do 30.11.2021 00:00:00 hodin aktivní svůj facebookový anebo instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku anebo Instagramu. V případě zániku facebookového či instagramového

účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být soutěžící pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového či instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, respektive soutěžní týmy, které splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími, respektive soutěžními týmy.

3.5 Účast v soutěži je dobrovolná.
4. Mechanismussoutěže,vyhodnoceníavýhryvsoutěži

4.1 Soutěžící se do soutěže může zapojit tak, že:

 1. vytvoří společně sostatními soutěžícími soutěžní tým, který bude tvořen maximálně 6 členy, respektive soutěžícími (dále jen „soutěžní tým“); soutěžící si v rámci soutěžního týmu zvolí svého kapitána (dále jen „kapitán“);
 2. si stáhne (v případě, že tuto aplikaci ještě nemá) v době registrace do soutěže mobilní aplikaci s názvem ASICS RunkeeperTM (aplikaci je možné si stáhnout do mobilního telefonu prostřednictvím App Store či Google Play) (dále jen „aplikace Runkeeper“),
 3. si založí během doby registrace do soutěže v aplikaci Runkeeper osobní účet, v případě že takový nemá zřízen, a to vyplněním jména, příjmení, e-mailové adresy, data narození, bydliště, případně zvolí i pohlaví;
 4. klikne v aplikaci Runkeeper na ikonu Explore, prostřednictvím které bude dále přesměrován na závod ASICS WORLD EKIDEN 2021 (dále jen „závod“) a možnost registrace do závodu kliknutím na tlačítko Register now;
 5. následně vyplní v aplikaci Runkeeper registrační formulář do závodu (dále jen „registrační formulář“), který bude obsahovat následující údaje:
  • –  jméno a příjmení,
  • –  datum narození,
  • –  pohlaví,
  • –  e-mailovou adresu,
  • –  stát,a zodpoví povinné otázky související se závodem.

vi. v případě, že je soutěžící kapitánem soutěžního týmu zaškrtne registračního formuláře políčko, prostřednictvím něhož souhlasí se založením soutěžního týmu, a doplní následující údaje:

v rámci

 • –  název soutěžního týmu (název soutěžního týmu musí pro účely této soutěže začínat následovně RUNMAG – pokud soutěžní tým přichází ze skupiny Run- magazine.cz, RUNGO – pokud soutěžní tým přichází ze skupiny rungo.cz, NMR – pokud soutěžní tým přichází ze skupiny nomenrun.cz nebo SANA – pokud soutěžní tým přichází ze skupiny Sanasport), dle názvu soutěžního týmu budou soutěžní týmy zařazeny do soutěžních skupin, a to například soutěžní skupina RUNMAG, soutěžní skupina RUNGO apod. (dále jen „soutěžní skupina“); registrací názvu soutěžního týmu, který splňuje výše uvedené podmínky, vyslovuje kapitán soutěžního týmu souhlas s pravidly této soutěže;
 • –  libovolný 4-místný kód (dále jen „kód soutěžního týmu“);
 • –  stát, který bude soutěžní tým reprezentovat;
 • –  odpovědi na povinné otázky související převážně se specifikacísoutěžního týmu
  Kapitán zároveň potvrdí povinné checkboxy umístěné v rámci registračního formuláře. nebo

vi. v případě, že soutěžící není kapitánem soutěžního týmu zaškrtne v rámci registračního formuláře políčko, prostřednictvím něhož souhlasí k přidáním do založeného soutěžního týmu a doplní název soutěžního týmu a kód soutěžního týmu, který mu byl za tímto účelem sdělen kapitánem. Soutěžící, který není kapitán, okamžikem přidání do soutěžního týmu označeného jedním z názvu soutěžního týmu splňující podmínky výše, vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže.

Soutěžící, který není kapitánem zároveň potvrdí povinné checkboxy umístěné v rámci registračního formuláře.

 1. vybere si v aplikaci Runkeeper v rámci založeného soutěžního týmu jednu z běžeckých vzdáleností, kterou bude chtít splnit (5km (3x), 10km(2x), 7,2km(1x)), v případě, že se soutěžní tým skládá z méně něž 6 soutěžících, může soutěžící splnit více něž jednu běžeckou vzdálenost, avšak v případě získání výhry, bude mít nárok pouze na jednu výhru;
 2. během doby konání soutěže splní vybranou běžeckou vzdálenost, a to tak, že po celou dobu během jejího uskutečňování bude mít spuštěnou aplikaci Runkeeper;
 3. nasdílí během doby konání soutěže po splnění běžecké vzdálenosti, tedy uběhnutí příslušného počtu kilometrů, na svůj facebookový anebo instagramový účet svoji fotografii – selfie (autoportrét) a k fotografii přidá následující hashtagy #asicsworldekiden, a dále #runmagazine (pokud soutěžní tým přichází ze skupiny Run-magazine.cz), #rungo (pokud soutěžní tým přichází ze skupiny rungo.cz), #nomenrun (pokud soutěžní tým přichází ze skupiny nomenrun.cz), #sanasport (pokud soutěžní tým přichází ze skupiny

Sanasport.cz). Soutěžící je povinen mít ode dne 10.11. do 30.11.2021 00:00:00 hodin svůj instagramový účet veřejně přístupný anebo nasdílet výše uvedenou fotografii na svůj facebookový účet veřejně.

4.2 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími, respektive soutěžními týmy. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící, respektive soutěžní tým dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího, respektive soutěžního týmu je konečné, bez možnosti odvolání.

4.3 Výherci budou určeni losováním po skončení doby konání soutěže.

4.4 Nejpozději do 14 dní po uplynutí doby konání soutěže bude ze všech soutěžních týmů, kteří se řádně zapojily do soutěže v rámci soutěže a splnily všechny podmínky účasti v soutěži dle těchto pravidel, pořadatelem vylosován z každé soutěžní skupiny jeden (1) soutěžní tým, který se při splnění všech podmínek stanovených těmito pravidly soutěže stane výhercem v soutěži (dále jen „výherce“). Bude tedy celkově vylosovány čtyři (4) soutěžní týmy, respektive jeden (1) soutěžní tým z každé soutěžní skupiny. O losování bude sepsán písemný protokol.

Každý soutěžní tým může maximálně získat jednu výhru v soutěži.

Vylosovaný soutěžní tým bude prostřednictvím svého kapitána o svém vylosování informován pořadatelem soutěže nejpozději do 14 dní od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy kapitána soutěžního týmu, kterou uvedl v registračním formuláři anebo prostřednictvím zprávy na facebookovém nebo instagramovém účtu kapitána, v rámci něhož byla zveřejněna fotografie dle odst. 4.1, písm. ix. těchto pravidel (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžní tým požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací – jména a příjmení, potvrzení věku (nad 16/pod 16 let), adresy na území České republiky k zaslání výhry, e-mailové adresy a tel. čísla, v případě účastníků mladších 16 let pak i scanu (ev. originálu) souhlasu zákonného zástupce, a zejména zaslání printscreenů zveřejněných fotografií (selfií) na instagramových anebo facebookových účtech všech soutěžících v rámci soutěžního týmu dle čl. 4.1, písm. ix těchto pravidel, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení výherní zprávy. Vylosovaný soutěžní tým bude upozorněn, že podmínkou pro obdržení výhry je úplné a včasné poskytnutí požadovaných informací či dokumentů. Pokud soutěžní tým ve stanovené lhůtě nedoručí pořadateli odpověď na výherní zprávu včetně dodatečných informací, nárok na výhru v soutěži mu nevzniká.

Nereaguje-li soutěžní tým prostřednictvím svého kapitána na výherní zprávu do 7 dnů od jejího doručení, nebo nepodaří-li se vylosovaný soutěžní tým bez zavinění

pořadatele kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele doručit výhru, nárok na výhru v soutěži soutěžnímu týmu nevzniká, resp. výherci zaniká. V případě, že bude do soutěže doručeno méně registrací, než je výher vložených do soutěže, resp. z jiného pravidly stanoveného důvodu nebude možné veškeré výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

4.7 Výhry v soutěži jsou následující:
– pro vylosovaný soutěžní tým v rámci soutěžní skupiny RUN-MAGAZINE:

i. voucher v hodnotě 10.000,- Kč pro nákup sportovního vybavení Asics v internetovém obchodě sanasport.cz, platnost voucheru je do 31.12.2021

– pro vylosovaný soutěžní tým v rámci soutěžní skupiny RUNGO:

i. voucher v hodnotě 10.000,- Kč pro nákup sportovního vybavení Asics v internetovém obchodě top4running.cz, platnost voucheru je do 31.12.2021

– pro vylosovaný soutěžní tým v rámci soutěžní skupiny NMR:

i. voucher v hodnotě 10.000,- Kč pro nákup sportovního vybavení Asics v internetovém obchodě top4running.cz, platnost voucheru je do 31.12.2021

– pro vylosovaný soutěžní tým v rámci soutěžní skupiny Sanasport:

i. max 6 párů bot Asics v hodnotě do 180 EUR, soutěžnímu týmu bude zaslána nabídka, ze které si bude možné tuto výhru vybrat

Každý soutěžní tým může získat pouze 1 kus výhry. V rámci soutěžní skupiny Sanasport obdrží soutěžící v rámci vylosovaného soutěžního týmu pouze jeden pár bot, i pokud je v soutěžním týmu méně než šest (6) soutěžících.

4.8 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, respektive soutěžní tým, který také splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

4.9 V případě, že se soutěže zúčastní méně soutěžících, respektive soutěžních týmů, než kolik výher bylo vloženo do soutěže, pak je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem naloží s nevyužitými výhrami.

5. Předání výher výhercům

5.1 Výhra v soutěži ve formě voucheru bude pořadatelem zaslána na e-mailovou adresu kapitána, za předpokladu splnění všech podmínek soutěže, a to nejpozději do dvou (2) měsíců od vyhodnocení soutěže.

5.2 Výhra v soutěži ve formě páru bot bude pořadatelem doporučeně zaslána na adresu v České republice, kterou mu kapitán soutěžního týmu sdělí, a to nejpozději do dvou (2) měsíců od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Pořadatel zasílá výhry na doručovací adresy pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.2 Pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí pořadateli nebo z jakéhokoli důvodu bez zavinění pořadateli nebude možno zaslanou výhru doručit výherci, propadá výhra pořadateli a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem s výhrou naloží.

6. Zpracováníosobníchúdajů

6.1 Soutěžící zapojením se do soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to i za účelem realizace a vyhodnocení soutěže. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde: https://raceroster.com/legal/privacy-policy.

7. Závěrečnáustanovení

7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost facebookových či instagramových stránek.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na Rungo.cz, Run-magazine.cz, Nomenrun.cz, sanasport.cz.

7.3 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7.5 Společnost Facebook Inc. je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

7.5 Soutěžící, respektive soutěžní tým, bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela.

7.6 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na [Rungo.cz, Run-magazine.cz, Nomenrun.cz, sanasport.cz.

7.8 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.