Zimní triatlon: Vytrvalci na sněhu

Zimní triatlon je sport jako šitý na míru běžcům, kteří jsou ochotni si sáhnout až na dno sil a i v zimním období rozvíjet svou všestrannou výkonnost.

Pro vytrvalce, kteří mají rádi závody v přírodě a nechtějí se jich vzdát ani v zimě, je jako dělaná poměrně mladá disciplina – zimní triatlon. Záměrně jsme pro vás vybrali právě toto sportovní odvětví, neboť jeho součástí je i běh v terénu. Zimní triatlon rozšiřuje vaše možnosti vyzkoušet si i jiná sportovní odvětví, v nichž se coby dobří běžci můžete uplatnit. V každém případě to ale vyžaduje i odpovídající tréninkovou přípravu. Pro někoho je triatlon na sněhu (běh, jízda na kole, běžky) především příležitostí k prodloužení závodní sezony, pro jiného zase vhodná tréninková příležitost pro zimní období.

Úspěšné zvládnutí zimního triatlonu předpokládá velmi dobrou fyzickou kondici již proto, že se provozuje v extrémních zimních podmínkách. Stává se tak výzvou pro odolné a cílevědomé osobnosti, a díky tomu je i zárukou divácké atraktivnosti.

Čeští zimní triatlonisté dosahují každoročně úspěchů na mezinárodní úrovni.

Zvláštnosti triatlonu na sněhu

Z laického pohledu se může zdát, že zimní triatlon předpokládá stejnou přípravu jako jeho letní varianty. Ve skutečnosti vyžadují všechny tři disciplíny provozované na sněhu specificky zaměřený trénink. „Přeučit“ se na zimní triatlon je nutné již z toho důvodu, že pořadí jednotlivých disciplín je odlišné od letních terénních závodů, a vyžadují proto odlišnou průpravu na přechod od jednoho způsobu pohybu k druhému.

1)Běh v terénu

Velký podíl na vašem výkonu při běhu v zimním terénu bude mít běžecká technika. Pro ni by měl být charakteristický vzpřímený postoj s mírným náklonem těla vpřed, udržení hlavy v podélné ose těla, uvolněná ramena, mírná rotace pánevní osy se současnou protirotací osy ramenní a doprovodná práce paží. Při běhu po sněhu je velice důležité, abyste dokázali správně koordinovat pohyb paží a dolních končetin s pružným odrazem, neboť budete na nestabilní sněhové pokrývce neustále vystaveni riziku podklouznutí. Kluzký terén klade větší nároky na stabilitu a balanční svaly (nejen ty v kotníku) jsou v neustálé pohotovosti. Právě kvůli nestabilní odrazové ploše musíte techniku odrazu přizpůsobit podmínkám: Odraz odvíjejte z co největší plochy chodidla, kroky dělejte kratší než na pevné podložce a naopak zvyšte jejich frekvenci.

Běh na sněhu má svá specifika.

2)Jízda na horském kole

Při tréninku jízdy na horském kole v zimních podmínkách se zaměřte především na ekonomiku šlapání, přičemž se vyvarujte jakýchkoliv nadbytečných pohybů. Důležité je, abyste šlapali do pedálů vždy pod úhlem, který je zároveň tečnou k obvodu převodníku. Touto technikou se zvýší účinnost šlapání oproti šlapání odshora dolů. S tím souvisí i volba nejoptimálnějších převodů a frekvence šlapání. Před tím, než se pustíte do tréninku na sněhu, byste měli mít dostatečnou přípravu v těžším terénu, na kterém musíte neustále udržovat rovnováhu a volit tu nejschůdnější trasu. Před každou změnou směru jízdy musíte v dostatečném předstihu zpomalit a citlivým ovládáním náklonů či pohybem řídítek volit nový směr jízdy. Jakákoliv náhlá změna směru jízdy, a to i krátkodobé překonání odstředivé síly, často vede k bolestivým pádům. Jízda na sněhu je fyzicky náročná, neboť musíte dbát na jemnou koordinaci pohybů a maximálně se koncentrovat.

3)Běh na lyžích volnou technikou

„Volná technika“ běhu na lyžích znamená, že máte možnost zvolit si podle svého uvážení klasickou techniku běhu nebo bruslení. Vzhledem k tomu, že bruslení je v jakkoliv členité trati fyziologicky méně náročné a především rychlejší, závodníci většinou používají právě tuto techniku. Pohybová struktura práce dolních končetin se liší od lokomočního pohybu při běhu nebo jízdě na kole, především se pak k udržení rychlosti jízdy používají pro odpich holemi i paže. Základním principem odrazu se stává odraz z lyží v odvratu (špičkami od sebe), naklopenými na vnitřní hranu. Paže většinou pracují obě najednou a současně s odrazem jedné nohy. Modifikací techniky bruslení je více a používají se podle členitosti terénu a s tím i související rychlosti.

4)Přechody

Přechod od jedné sportovní disciplíny k následující sice může působit dojmem, že jde jen o jakousi méně podstatnou vsuvku do závodu, nicméně při přípravě byste měli této fázi věnovat značnou pozornost. Jde o to, abyste si perfektně natrénovali plynulé přechody, které jinak mohou méně zkušeným sportovcům způsobit řadu potíží. Například i „nevinné“ přezouvání bot může představovat problém vzhledem k tomu, že nemáte v promrzlých prstech patřičný cit a pohyblivost. Musíte se navíc připravit i na to, že jednotlivé disciplíny jsou z pohybového hlediska značně odlišné: Při každé z nich bývají více zatíženy určité svalové skupiny, zatímco jiné mají tendenci se zkracovat, ale v další části tratě to může být právě naopak. Zvyknout si na to můžete jen pomocí tréninku.

Co si musíte pořídit

Důležitým předpokladem vašeho kvalitního výkonu při zimním triatlonu je odpovídající vybavení. Relativně nejméně váš výkon ovlivní kvalita běžeckých bot – u nich je určujícím parametrem především hrubý vzorek, pevnost celé boty a odolnost proti vlhkosti.

Mnohem rychleji než u výroby bot se technologický pokrok odráží ve výrobě horských kol. Především se neustále snižuje jejich hmotnost, a právě ta je v měkkém terénu rozhodující. Vývojový trend současně směřuje k používání horských kol bez odpružení přední vidlice. U tohoto typu kola totiž jednak výrobci i uživatelé označují za výhodu nižší hmotnost (odpružení také něco váží) a navíc má stroj s odpruženou vidlicí při jízdě v hlubokém sněhu horší vlastnosti. Rychlost jízdy, ovládání a stabilitu kola na sněhu může zlepšit i širší, mírně podhuštěná pneumatika a vhodně zvolený vzorek.

Zřejmě nejvíce se dá výsledek v zimním triatlonu ovlivnit při běhu na lyžích. Kvalita a tvrdost lyží, struktura skluznice a použití různých skluzových vosků pro urychlení lyže by mohly být samostatnou kapitolou, v každém případě to však vše vyžaduje především delší přípravu před závodem. Mnozí závodníci využívají systém upevnění lyžařského vázání na posuvnou podložku, která jim umožní posouvat těžiště těla na lyži v závislosti na tvrdosti podkladu. Síla se dá ušetřit i použitím tvrdých, ale lehkých bruslařských bot a lyžařských holí.

V případě, že byste si chtěli zimní triatlon zkusit na vlatní kůži, mistrovtsví České republiky se v letošní sezóně koná 2. března na Pradědu. Více info naleznete zde.