Návod, jak rozpoznat dobrého prodejce bot

Důležitým kritériem při posouzení úrovně prodeje běžeckých bot je postup, na jehož základě vám v obchodě botu vyberou. Vedle základních parametrů výběru, jako je vámi preferovaný terén, vaše výkonnostní úroveň a tempo, na něž by se vás měl prodavač zcela jistě vyptat, je velmi důležitá také technika běhu. Jelikož zejména začátečníci často chování svých nohou při kontaktu se zemí neznají, je potřeba tuto fázi přesně určit, tedy diagnostikovat. Není náhodou, že už samotný termín diagnostika vzbuzuje asociace s lékařstvím. Koneckonců nejde v konečném důsledku o nic menšího než o zdraví zákazníka – běžce.

Jsou schopni vám správně určit diagnózu?

Podobně jako v medicíně, je i v tomto oboru pro správné určení „diagnózy“ zapotřebí odborných znalostí z anatomie, biomechaniky a teorie sportovního tréninku. Právě z tohoto hlediska (odborné fundovanosti prodejního personálu) zatím není vše a vždy v pořádku.

Obchodní řetězce

V řetězcích je spíše pravidlem, že se setkáte s personálem, k jehož odborné fundovanosti se snad ani nemá cenu vyjadřovat. Na druhou stranu je pozitivní, že už i zde si tento problém začínají uvědomovat a snaží se personál školit. Vzhledem k větší fluktuaci zaměstnanců ale stojí před otázkou, zda školit stále nové a nové zaměstnance. Možná že právě kvůli nedostatku kvalitního servisu se na řetězce zpravidla neobracejí náročnější zákazníci, a tak se zde prodávají především lacinější boty.

Ani diagnostika běžeckého kroku není v řetězcích samozřejmostí. Setkat se s ní můžete spíše v rámci jednorázových akcí, na něž si najímají externí odborníky, a díky tomu bývá kvalita vysoká. Z přístrojového vybavení je v rámci těchto akcí nejčastěji používán videozáznam běhu na běžeckém pásu nebo tlakoměrná deska Footscan.

Menší sportovní obchody

Menší sportovní obchody se snaží konkurovat řetězcům právě kvalitou služeb. Většinou mají výhodu v tom, že zde pracují zkušení prodavači s přehledem v oboru. Jejich odborné zázemí a znalost běžecké problematiky ovšem nejsou pravidlem. I tyto obchody se postupně začínají vybavovat diagnostickou technikou (běžecký pás, speciální diagnostické přístroje, například PrecisionFit), na kterou ovšem nemají vždy tolik prostoru, kolik by potřebovala. Jistým organizačním problémem bývá i situace, kdy se prodavač nemůže jednomu zákazníkovi věnovat potřebnou dobu, protože je v prodejně sám.

Značkové prodejny

Značkové obchody nabízejí sortiment jedné značky, a to zpravidla pro všechny sporty, na něž se specializují. Běh tudíž bývá jen součástí této nabídky. Výhodou bývá slušná odborná fundovanost prodejního personálu, nevýhodou naopak možnost výběru boty pouze jedné značky.

Běžecké speciálky

Běžeckých specializovaných obchodů je bohužel „jako šafránu“, i když nabízejí nejkvalitnější služby. Neomezují se na produkci jedné značky, ale nabízejí nejžádanější běžeckou kvalitu. V porovnání s řetězci prodávají technologicky „nabitější“, a tedy i dražší boty. Důvod spočívá v tom, že většinou nabízejí kvalitnější diagnostický servis, a zákazník má proto větší jistotu, že dostává to „nejlepší“ zboží. Kvalita služeb se opírá i o zkušenosti personálu, většinou aktivních běžců. Standardně se zde setkáte s vyšetřením na běžeckém pásu nebo pomocí diagnostických přístrojů (PrecisionFit). Velkou výhodou je prodej a tvarování speciálních stélek do bot, které v kombinaci se správně vybranou obuví poskytují vašim nohám vysoký komfort.

Odborná pracoviště

Představují jakousi nadstavbu v systému prodeje, a především diagnostiky individuálního běžeckého stylu. Jsou součástí vědeckých ústavů a univerzit s tělovýchovným zaměřením. Používají nejmodernější diagnostické a přístrojové vybavení (Qualisys, Novel, Footscan, kvalitní běžecké pásy). Mezi jejich priority rozhodně nepatří vlastní prodej bot, ale především vysoká kvalita a komplexnost analýzy techniky běhu. Vedle biomechanických aspektů se posuzují anatomické a funkční předpoklady. Velmi důležitým kritériem je dynamické chování běžecké nohy, které se často velmi liší od výsledků statického vyšetření. Na vyšetření se mohou objednat všichni běžci bez rozdílu výkonností i ambicí. Výsledky vyšetření jsou základem užitečného servisu pro samotné běžce a zároveň slouží k dalšímu vědeckému výzkumu.

Vybavení pro diagnostiku běžecké techniky

Běžecké pásy – měly by být co nejdelší a dostatečně široké, abyste mohli „předvést“ typickou techniku chůze i běhu (naboso i v běžecké obuvi). Technika kontaktu nohou s pásem se natáčí na kameru, důležitý je zejména zadní pohled. Velkou výhodou je možnost většího opakování kroků, čímž se zvyšuje výpovědní hodnota a objektivita vyšetření při zpomalení záznamu.

Tlakoměrné desky (Footscan) – snímají rozložení tlaků na chodidle. Z hlediska objektivity je zapotřebí více kroků (přeběhů), jinak může být výsledek dynamického vyšetření diskutabilní. Výsledek je zapotřebí umět správně vyhodnotit, při vyšetření tedy buďte ostražití k jednorázovým akcím a „rychlovyšetřením“, kdy se běžci doslova prodírají davem a jsou nuceni dokročit na malou tlakoměrnou desku.

Speciální přístroje pro komplexní určení došlapu (PrecisionFit) – jejich velkou výhodou je, že na základě výsledku vyšetření doporučí i nejvhodnější model běžecké obuvi. Přístroje vedle běžecké techniky zohledňují i další důležitá výběrová kritéria (povrch, výkonnostní úroveň, tělesnou hmotnost).

Biomechanické analyzátory (Qualisys) – optoelektronické systémy pro 3D analýzu oporové fáze. Systém využívá odraz infračerveného zařízení od reflexních značek umístěných na těle. Toto zařízení poskytuje kinematická data z kamer pracujících se snímkovací frekvencí 240 Hz a vytváří prostorový obraz kontaktu nohy s podložkou. Výhodou je vysoká přesnost, nevýhodou finanční náročnost, a systémy proto používají pouze specializovaná pracoviště k vědeckým účelům.

Tlakoměrné stélky (Novel) – v současné době nejnovější a nejpokrokovější technologie určování individuální běžecké techniky. Největší předností je možnost použití v jakýchkoliv běžeckých botách a diagnostika došlapu bez časového omezení. Je tak možné posuzovat i změnu běžecké techniky vlivem únavy. Právě faktor únavy má na techniku, a tedy i výběr správné obuvi podstatný vliv a je při standardní diagnostice podceňován. Podobně jako vysoce sofistikované biomechanické systémy jsou i tlakoměrné stélky zatím z důvodu velké finanční náročnosti používány výhradně k vědeckým účelům.