Vědecky ověřeno: Nikdy není pozdě začít!

Nová studie zjistila, že mnohem důležitější je, jak jste fit, než kolik vám je let. Mezi mírou zlepšení a věkem nelze vysledovat žádnou přímou úměru.

Uvádí se, že míra aerobní kondice VO2max klesá po pětatřicátých narozeninách zhruba o jedno procento ročně.

Samozřejmě můžete vybočovat z průměru a běh je jedním ze způsobů, jak to udělat. Ale je trénink s přibývajícím věkem stále tak účinný, nebo tělo začíná ztrácet svou schopnost reagovat na podněty a přizpůsobovat se?

Nad tím se nějakou dobu vědci zamýšleli a nová studie z Norska, publikovaná v lékařském měsíčníku Medicine & Science in Sports & Exercise, nyní přináší zajímavé postřehy.

Výzkum zahrnoval 94 lidí ve věku od 20 do 83 let přiměřené sportovní úrovně. Ti podstoupili osmitýdenní intervalový program vysoké intenzity, který zahrnoval běh nebo kolo po 4 x 4 minuty naplno (90 až 95 % TFmax) se 3 minutami v recovery zóně (70 % TFmax) třikrát týdně.

Kondice respondentů byla hodnocena před programem a po jeho skončení.

Průměrný nárůst VO2max se pohyboval mezi 9 a 13 procenty a vědci předpokládali, že toto zvýšení bude klesat se zvyšujícím se věkem. Ale to se nestalo.

Nižší kondice = větší pokrok

Nakonec totiž věková skupina 60 až 69 let vykazovala nejvyšší relativní pokrok v rámci skupiny.

Výzkum ukázal, že spíš než věk ovlivňuje míru zlepšení vstupní kondice. Těm, kteří začínali ve srovnání s průměrem v nejlepší formě, po testu VO2max narostlo relativně nejméně. Na rozdíl od těch, kteří začínali na 75 % celkové úrovně – ti zaznamenali až 20% nárůst. To vše bez ohledu na věk.

Nutno znovu poznamenat, že šlo o spíše netrénované respondenty. Zda a jak věk otupí reakci organismu zdatných sportovců, je otázkou pro další průzkum.

Poselství norské studie je mnohem důležitější: nikdy není pozdě začít! Ať už je vám 35, nebo 75, vaše tělo bude reagovat podobně, když začnete intenzivně trénovat. A čím méně fit jste, tím více získáte.

Text: Petr Kučera | Foto: Shutterstock