Veďte děti k pohybu odmala

Děti, které rodiče přivedli zavčas ke sportu, jsou v dospělosti pohyblivější, jejich svalový aparát lépe zvládá zátěž a jsou i v mnoha ohledech disciplinovanější. Zároveň jim sportování přináší radost. 

Seznamovat děti s pohybem a cvičením můžete hned pár týdnů po narození. A až trochu povyrostou, jistě s vámi budou rádi vyrážet na běžecké závody. Řada z nich nabízí kratší trati pro ty nejmenší, v cíli odměněné motivační medailí či diplomem.

Silové sporty či cvičení je vhodné zařazovat až po skončení růstu, do té doby jsou potřebnější koordinační sporty a hlavně je důležité, aby pohyb děti bavil.

„Děti, které se odmalička věnují pohybovým aktivitám, jsou prokazatelně šikovnější, dříve dosahují pohybových mezníků a nenásilnou formou si zvykají na pohyb jako takový. Tyto děti umí lépe padat, pohyb je jim přirozený a považují ho za normální součást života. Stejně jako třeba stravovací návyky si pak ty pohybové s sebou nesou i do dospělosti a samy sport aktivně vyhledávají,“ říká Kristýna Přibylová, která v Praze vede dětské tělocvičny Monkey’s Gym.

Pro správné držení kostí

Že se rané cvičení u dětí pozitivně projevuje na kondici a pohybových schopnostech v dospívání a dospělosti, potvrzuje i fyzioterapeut Tomáš Rychnovský z Centra fyzioterapie na Barrandově: „Děti jsou pohybově zdatnější, svaly fungují přesně a drží správně kosti – tvar páteře, tvar nohou či stabilitu pánve. Jejich svalový aparát je lépe nachystaný zvládat zátěž, která je kladena na tělo.“

Začít lze kdykoliv

Máme tedy hendikep, pokud jsme nevyrostli v rodině, kde by byl pohyb pokládán za běžnou součást života? S pohybovými aktivitami lze začít v jakémkoli věku, a pokud nemáme za cíl stát se olympijskými vítězi, pak pozdější začátky zas tolik nevadí. Samozřejmě pokud si člověk nenese vůbec žádný vzor z dětství, má to těžší. Vlastní vůlí a pílí lze však tuto zdánlivou nevýhodu eliminovat. Je jen na nás, jakou cestou se vydáme.

Text: Petr Kučera | Foto: Shutterstock