Běžecké fotografie na letišti

Běžecké fotografie na letišti

V prvním a nejobsáhlejším uvidíte výběr toho nejlepšího z historie běhů Prague International Marathon. Další dva bloky představí známé i doposud nezveřejněné materiály a snímky Emila Zátopka, zapůjčené laskavě paní Danou Zátopkovou a společností adidas. Celkem bude na výstavě ke shlédnutí přes 220 fotografií, z toho 60 velkoplošných a na 100 plakátů a grafik. Po skončení výstavy bude část expozice přemístěna do oficiálních výstavních prostor institucí Evropské Unie v Bruselu, a to v souvislosti s předsednictvím České republiky EU. Jedná se vlastně o první výstavnickou aktivitu české instituce v Bruselu po velkém „úspěchu“ Entropy.
Záštitu nad výstavou převzalo několik významných institucí. Veškeré informace, jakož i výběr fotografií naleznete na www.praguemarathon.com/arrivals.
Organizátoři této nevšední akce Vás srdečně zvou k návštěvě. A mimochodem, pokud se na kterékoliv fotografii poznáte, stačí požádat v některém z reprocenter OCÉ a konkrétní snímek Vám bude v požadovaném formátu vytištěn. Je to tedy vlastně výstava, kterou si můžete odnést domů.