Týden orienťáku pro Ukrajinu vynesl 555 555 Kč

Český svaz orientačních sportů v prvních dnech válečného konfliktu na Ukrajině zareagoval organizací akce Týden orienťáku pro Ukrajinu, do kterého se zapojily kluby i jednotlivci. Výtěžek jde na pomoc zasažené Ukrajině.

V týdnu od 28. února do 6. března 2022 bylo celkem uspořádáno 30 nejrůznějších aktivit —kluby se připojily v rámci svých tréninků, ale řada akcí byla bleskově nachystána v řádu několika hodin. Byly vytvořené také tři Fotoorienťáky, které lze absolvovat i po skončení Týdne orienťáku pro ukrajinu. Akce si dala hned dva zásadní cíle: vyjádřit sounáležitost a současně finančně podpořit ukrajinské obyvatelstvo v této velmi složité situaci.

Kromě finanční sbírky byla pořádaná na několika místech i sbírka materiální. “Materiální sbírka byla velmi úspěšná, část jsme předali organizaci Železnice pomáhá vypravující humanitární vlak na Ukrajinu a druhou polovinu ženskému vzdělávacímu spolku VESNA,” upřesňuje Jiří Zelinka, hlavní organizátor brněnského závodu. OK Chrastava uspořádal mapový trénink po městě před zahájením členské schůze a sbírku doplnil z jarní brigády v lese. Ve Šternberku uspořádali víkendovou vycházku pro širokou veřejnost s využitím aplikace iOrienteering. Fotoorienťák v okolí hradu Pecka připravil OK RECO SPORT a účastníci si mohli ze stránek městyse Pecka vytisknout na památku diplom s poděkováním.

Mapy pro tyto aktivity byly graficky upravené v designu ukrajinské vlajky a ukrajinských symbolů, stejně tak další propagační plakáty nebo příspěvky na sociálních sítích. Finanční prostředky se skládaly na speciální účet Českého svazu orientačních sportů, který vybranou částku měl zdvojnásobit až do maximální výše 150 tis. Kč. Nasbíraná částka však předčila všechna očekávání — k 9. březnu bylo na účtu přes 420 tis. Kč. Výkonný výbor ČSOS tak rozhodl o navýšení celé částky na symbolických 555 555 Kč.

Český svaz orientačních sportů zašle tuto částku z poloviny na speciální účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny a z poloviny na sbírku Člověka v tísni.