Hyperhydratační nápoj  Co s vámi opravdu udělá?

Pro optimální výkon je třeba dlouhodobě a systematicky trénovat, kvalitně se stravovat, a v neposlední řadě se také dostatečně hydratovat. Jednou z cest, jak posledního jmenovaného dosáhnout, je využití hyperhydratačního nápoje. Sledoval jsem na vzorku běžců vliv jednoho takového.

Přestože se v případě hyperhydratačního nápoje jedná o legální suplement, který je navíc cenově dostupný, mezi sportovci není příliš známý. Pro své zkoumání jsem si vybral hyperhydratační nápoj Plasmex (0,5 kg stojí cca 176 Kč) a zabýval se jeho vlivem na výkon vytrvalostních sportovců, jejich krevní parametry a tvorbu laktátu. Smyslem bylo ověřit funkčnost daného produktu a navrhnout jeho efektivní využití.

Průběh experimentu

Nápoj by měl dle výrobců podpořit tvorbu červených krvinek a snížit tvorbu laktátu. Předmětem zkoumání bylo 10 atletů ve věku 17 až 42 let rozdělených na dvě skupiny. V první byli běžci, kteří na sklonku roku po dobu tří měsíců podstoupili objemovou přípravu bez užívání hyperhydratačního nápoje. Zatímco druhá skupina měla stejné tréninkové podmínky s tím rozdílem, že poslední týden přípravy užívala Plasmex. Některým běžcům bylo podáno pouhé placebo. V průběhu experimentu proběhly dva zátěžové testy s odběry krve a odborným laboratorním vyhodnocením. Zajímaly nás zejména krevní parametry s důrazem na hematokrit, erytrocyty a hladinu laktátu.

Zátěžový test spočíval v zaběhnutí 4×2 km, přičemž mezi dvoukilometrovými úseky měli běžci 400 metrů meziklus. Úseky začínaly tempem 4:30 min/km (testovaná žena si tempo přizpůsobila) a pokračovaly stupňovaně až k závodnímu tempu s cílem dosáhnout co nejlepšího času. Ten byl zaznamenán a ihned po doběhnutí byla běžcům odebrána krev.

Takový test proběhl dvakrát se zhruba měsíčním odstupem v jablonecké hale.

Výsledky testu: Funguje, ale jinak

Díky porovnání výkonů a biologických parametrů testovaných osob bylo prokázáno, že hyperhydratační nápoj Plasmex neovlivňuje krevní parametry, tedy neovlivňuje počet erytrocytů v krvi, ani hodnotu hematokritu. Dále bylo zjištěno, že nápoj nesnižuje tvorbu laktátu, jak je chybně uvedeno na obalu výrobku, ale pouze napomáhá jeho odstraňování v průběhu zátěže. To znamená, že urychluje proces zpětné přeměny laktátu na energii, čímž umožňuje vyšší výkon a delší dobu setrvání v anaerobní zóně fyzické zátěže. Výzkumem bylo zjištěno, že s delší dobou strávenou v anaerobní zóně zátěže stoupá také pozátěžová hladina laktátu.

Plasmex tedy pozitivně neovlivňuje v žádném směru ani hladinu laktátu. Ba naopak lze teoreticky říci, že hladinu laktátu zvyšuje kvůli tomu, že umožní delší setrvání v zóně anaerobní zátěže, což ovšem nelze považovat za nežádoucí, ale naopak. Hyperhydratační nápoj Plasmex tedy funguje a zlepšuje vytrvalostní výkon.

Výkonnostní rozdíl u osob, které mají osvojen zvyk kvalitní hydratace již z dob minulých, nemusí být markantní právě kvůli tomu, že v důsledku dobré úrovně hydratace v jejich těle již dochází k účinkům, které slibuje Plasmex. Účinky nápoje se naopak projeví u lidí, kteří dosud neměli předzátěžovou hydrataci docela zvládnutou.

Jednoduchý a podceňovaný recept

Hyperhydratační nápoj nedoporučuji k dlouhodobému užívání, neboť značně zatěžuje játra a ledviny. Dále také zvyšuje citlivost zubů. Jedná se pouze o sportovní přípravek, který může být uplatněn v předzávodním období k vyladění. Nelze však slíbit, že pomůže zvýšit výkon každému. Daleko větší roli ve sportu hraje kvalita stravování, které ovlivňuje výkonnost až ze 70 %. A samozřejmě také promyšlený adekvátní trénink a v neposlední řadě i kvalita odpočinku a regenerace. Pouze dokonalé střídání patřičné zátěže a odpočinku s kvalitní stravou přinese sportovci vysněný úspěch. Je to tak jednoduché a přitom někdy velmi podceňované.

Autor vliv hyperhydratačního nápoje zkoumal v rámci ročníkové práce na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci.

Plasmex

Plasmex je práškový hyperhydratační nápoj, který se připravuje rozmícháním ve studené vodě —obvykle se začíná pít 2-4 hodiny před výkonem. Slouží k prodlouženému zadržení vody v krevním oběhu. Jeho využití má význam zejména při dlouhodobé tělesné zátěži a pobytu v prostředí o vyšší teplotě.

Důsledkem užívání hyperhydratačního nápoje je lepší zásobení tkání kyslíkem, omezení tvorby laktátu a zvýšené odstraňování únavových látek ze svalů. Dále by měl Plasmex zlepšovat chlazení organismu v důsledku zkvalitnění kapilarizace svalů. Zkoumaný produkt zvyšuje krevní tlak. V souvislosti s Plasmexem se diskutuje o zvýšení počtu červených krvinek v krvi.

Obsahuje lepek.

Alternativní metody: zvýšení počtu erytrocytů a snížení tvorby laktátu

Dlouhodobý pobyt ve vysoké nadmořské výšce

Legální metoda, nejefektivnější je pobyt ve výšce nad 2 500 m n. m. Jde o reakci organismu na řidší vzduch, kdy je tělo nuceno kyslík efektivněji využívat. Právě erytrocyty mají v těle na starost přenos kyslíku do tkání. Pokud ho má tělo zefektivnit, reaguje na to zvýšenou tvorbou červených krvinek. S lepším okysličením se snižuje tvorba laktátu. Krevní hodnoty se dostanou na běžnou hladinu do 120 dnů po návratu do nižších nadmořských výšek. Hladina laktátu se vrací do normálu obvykle do dvou týdnů.

Pobyt v kyslíkovém stanu 

Povolená metoda fungující na principu simulace vysokohorského prostředí za pomoci snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu. Výhodou je možnost přesného nastavení koncentrace kyslíku i to, že není nijak zasaženo do tréninkového konceptu. 

Krevní doping 

Nelegální metoda. Podání červených krvinek sportovci s cílem zlepšení přenosu kyslíku za pomoci krevní transfuze, k níž je využita v minulosti odebraná krev sportovce. Další formou je injekční podání hormonu erytropoetinu (EPO), který pozitivně ovlivňuje tvorbu červených krvinek.

Pohled Evy Fryšarové

Chuťově nebyl nápoj žádný zázrak, ale určitě mě jeho užívání donutilo – alespoň v rámci pokusu – více pít. Vždy jsem si ho připravila do velkého bidonu a měla ho při ruce na stole u počítače. V prvních dnech užívání jsem pociťovala příval energie i potenciálu pro vyšší výkon. Zároveň jsem ale často chodila na malou.

Napoprvé jsem bez užívání nápoje v testu 4×2 km zaběhla poslední úsek za 9:33, po měsíci přišlo zlepšení o celých 40 vteřin. Změna v hodnotě laktátu byla zanedbatelná. Zlepšení lze přičítat na vrub nápoji, ale i poctivému tréninku a nejspíš i placebo efektu ve stylu „věř a víra tvá tě uzdraví.“ I z toho důvodu jsem nápoj později několikrát užívala i před závody.

Text: Michael Smutný | Foto: Shutterstock