Zdravotní diagnostika a rozbor běhu v Triexpertu

Zdravotní diagnostika a rozbor běhu v Triexpertu

Vyšetření Expert vás ve čtyřech krocích dovede k podstatě věci

  1. Rozhovor před rozborem

Krátký rozhovor odhalí vaši osobní anatomii a biomechaniku běhu, případně chůze, a zaměří se na vámi popsané cíle a potřeby. Společně probereme vaši sportovní minulost i přítomnost, prodělaná zranění, pracovní návyky a z nich vycházející pohybové stereotypy.

  1. Fyziologický test 

V druhé části se zaměříme na stavbu vašeho těla. Získáme přesnou představu o ohebnosti a fyzických vlastnostech vás coby běžce. Podíváme se na stavbu vašich chodidel a jejich funkci, pozici kolen, páteřní křivku, postavení pánve, flexi boků a délku nohou. Je to startovní pozice vašeho milovaného pohybu, a tak si rozebereme do detailu, jak soustrojí tělesného aparátu přesně funguje a kde může trošku drhnout.

  1. Videorozbor na běžeckém pásu 

Boční a čelní pohled na běžeckém pásu je bonusovou pomůckou pro odhalení dysbalancí biomechaniky pohybu. Špičkové technologie Contemplas a Currex při pohledu na celou postavu pomohou zanalyzovat pohyb jednotlivých částí těla a připravit podklady pro závěrečná doporučení stran vašeho běžeckého projevu. Důležitým výstupem je záznam běhu naboso, ale nahrajeme a zanalyzujeme vás také při běhu ve stávající obuvi, v doporučené obuvi a v případě nutnosti i v obuvi s vhodnou vložkou.

Získáme tak obrázek a rozbor toho, co se děje, proč se to děje a kde je místo pro zlepšení.

  1. Doporučení a zhodnocení

Poslední částí vyšetření je návrh řešení. Na základě pozorování vašeho běžeckého stylu z různých úhlů vyplynou jednotlivá doporučení na změny, která pomohou zefektivnit váš běh a udělají z něj zdravější a příhodnější pohyb, který nebude tolik zatěžovat pohybový aparát.

Doporučení obsahují na míru vám specifické druhy protahování a posilování, které budou aktivně působit na vaše tělo. Jako doplněk dostanete rady stran využití podpůrných pomůcek a služeb, jako je nejvhodnější typ obuvi, vložky do bot, kinesiotaping, masáže, balanční pomůcky nebo formy atletického tréninku.