Digitální detox

Podle vědců se chování uživatelů mobilů podobá závislosti na nikotinu nebo alkoholu. Při zapnutí mobilu se v mozku aktivuje centrum slasti – stejná oblast, jako když gambler hodí minci do automatu. O důvod víc, proč vybíhat bez něj.

Po telefonu sáhneme v průměru každých 18 minut, tedy více než padesátkrát za den. Jde o nutkavou neurózu – svět se nám zdá v pořádku, jen pokud máme nabitou baterii a plný signál. A když nám někdo píše nebo volá, je to pro nás podvědomé potvrzení, že vůbec existujeme a někomu stojíme za to, aby na nás myslel. Běda, pokud si mobil zapomeneme doma! Zaplaví nás úzkost, jako kdybychom byli nazí.

Síla ticha

Naplno si to uvědomíte při delších pohodových bězích přírodou. Několik hodin běžíte, posloucháte ticho, rovnáte si v hlavě myšlenky a najednou vám pípne esemeska. Velebný klid je pryč, protože vám právě někdo na dálku palčivě připomněl, že sem nepatříte. Patříte do města, se kterým jste svázáni signálem.

Základem je ujasnit si, co vlastně od takového zážitku chcete. Pokud vám jde jen o naběhání kilometrů, tak na tom nesejde. Jenže na dlouhé běhy krajinou se přece vydáváme i proto, abychom omezili sociální interakci. Jsou chvíle, kdy chceme být sami nebo nanejvýš s kamarádem. Na SMS, Facebooku nebo Endomondu nejsme sami nikdy.

Takzvaný digitální detox je čím dál populárnější. Lidé totiž zjišťují, že nedostatek komunikace je paradoxně výhodou. „Ticho není absence něčeho, ale přítomnost všeho,“ říká stará orientální moudrost a pro čas bez mobilu to platí taky. Digitální detox přináší ponor do sebe sama, nalezení odpovědí na nejrůznější nevyřešené problémy, snížení stresu, lepší koncentraci, vyklidnění a odstranění podrážděnosti, lepší mezilidské vztahy…

Instantní konektivita

Že je třeba v horách zapnutý mobil zárukou bezpečí? Před pár lety jste na dlouhé běhy, horské túry nebo do lesa na houby vyráželi bez něj a taky jste přežili. Že v něm máte nahrané různé „nepostradatelné“ apky? Endomondo, počasí, jízdní řády, kompas, GPS, krokoměr, mapu hvězdné oblohy či atlas jedovatých rostlin? Fajn, ale jak jste to dělali dřív?

Instantní konektivita vždy a všude nám nepřináší nic dobrého. Ničí naše zážitky a maže volný čas. Když vám šéf může zavolat i do hor, nejste na víkendu. Mentálně jste zůstali v kanceláři. Máte dvě možnosti. Buď odjet do mongolské stepi, do vnitrozemí Islandu nebo někam jinam, kde není signál (taková místa jsou kupodivu ještě i v Česku, viz mapy pokrytí operátorů). Anebo nechávat mobil cíleně doma. Zkuste to, je to až snobsky luxusní. Skutečně bohatým lidem se přece nedovoláme.

Text: Ivan Brezina | Foto: Shutterstock