Kdy na trénink? Večer!

Ačkoliv řada lidí nedá dopustit na své časné ranní výběhy, ukazuje se, že nejvyšší výkony je naše tělo schopné podávat v časných večerních hodinách.

Dokázala to studie zveřejněná v časopise Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. Dobrovolníci v ní měli za úkol šlapat na stacionárním kole konstantní rychlostí do vyčerpání, a to buď ráno, mezi 6:30 a 9:30, nebo mezi 17:00 a 20:00.

Paradoxní je přitom fakt, že v odpoledních a večerních hodinách pracuje naše tělo nejméně efektivně – při vytrvalostních aktivitách spotřebovává více kyslíku i energie.

Přesto však sportovci v tuto dobu vydrželi šlapat o 20 % déle než ráno. Navíc u nich byla zaznamenána vyšší VO2 max (4 %), anaerobní kapacita (o 6 %) i vyšší maximální tepová frekvence. To vše způsobuje, že je v těchto hodinách vyšší nejen výkonnost, ale i účinnost tréninku, zvláště pak jeho intenzivnějších forem.