Jak se pořádají závody v orientačním běhu

Když pomineme aktuální pandemickou situaci, běžecké závody zažívají v posledních letech velký boom. Každý víkend si může závodník vybrat z několika desítek nejrůznějších, od silničních po terénní nebo skyrunningy. Velké oblibě se těší i závody v orientačním běhu. Jak jsou takové závody pořádány? Jaká specifika mají oproti ostatním běžeckým závodům?

Základní koncept pořádání závodu v orientačním běhu je stejný jako u některých terénních běhů. Několik měsíců dopředu je potřeba vyřídit potřebná povolení od vlastníků lesa, ochrany přírody, domluvit a rezervovat centrum závodu, parkoviště a naplánovat celou logistiku závodu. Nedílnou součástí je zajistit občerstvení, propozice závodu, prezentaci, jedná se s partnery a mnoho dalšího. To znají i pořadatelé ostatních běžeckých nebo obecně sportovních akcí. Kapitola sama o sobě je pořádání městských sprintů, kde do jednání vstupují i další činitelé (policie, odbor dopravy atd.), protože pro závody ve sprintu je podle definice mapového klíče nutné zcela vyloučit dopravu z prostoru závodu. To v českých podmínkách není vždy možné, proto můžou být některé oblasti pro závodníky nepřístupné a silnice se přebíhají jen v určitých úsecích.

Mapa a tratě jako základ

Do pořádání závodů v orientačním běhu vstupují dva specifické atributy: mapa a tratě. Mapu tvoří převážně profesionální kartografové, kteří ji připravují s dostatečným předstihem před závodem. 1 km2 terénu zmapují přibližně za 50 – 150 hodin podle náročnosti (pro závody je potřeba zmapovat zpravidla mezi 2 až 10 km2 podle disciplíny a zařazení závodu do soutěží). V dnešní době už většina mapařů (tak jsou často nazýváni tvůrci map pro orientační sporty) využívá GPS, kreslí na tabletu nebo chytrém mobilu a vše zpracovává ve specializovaných softwarech určených pro mapy v OB. Vytvořenou mapu předá staviteli tratí, který pod dohledem hlavního rozhodčího připravuje tratě, rovněž v softwarech určených pro tyto účely. Většina kategorií, kterých je v orientačním běhu zpravidla mezi 25 až 50, má svoji vlastní trať. V kategoriích, kde není tak velká účast, se tratě spojují. Je třeba dbát na to, aby jednotlivé tratě odpovídaly specifickým požadavkům dané kategorie (např. tratě pro veterány by měly být mapově těžké, ale fyzicky co nejméně náročné, naopak dětské kategorie by měly být co nejvíce na cestách nebo výrazných liniích) a aby jednotlivé kontroly byly zhruba stejně vytížené. Základní koncept tratí se může navrhnout i několik měsíců před závody, tak jak se blíží termín akce, tak se některé proměnné vstupující do tratí zpřesňují a ty tak dostávají jasnější kontury. Stavitel tratí pak místa kontrol v lese označí (většinou se jedná o štítek s číslem kontroly), v den závodu musí tzv. roznašeči podle mapy v terénu přesně najít štítek určité kontroly, zapíchnout tam stojan s lampionem a do něj vložit krabičku s daným kódem, aby byla kontrola jasně určená. Na některé kontroly je připevněno speciální radiové zařízení, které v reálném čase přenáší průběžné výsledky komentátorům závodu. Ti tedy mají přehled o průběhu závodu.

Elektronické měření 

Další specifičnost závodů v OB je elektronické měření. To je sice už na většině ostatních běžeckých akcí, ale u orientačního běhu se od 90. let v ČR začal jednotně využívat systém Sportident (SI). Na každé kontrole v lese je na stojanu s lampionem připevněna krabička s kódem kontroly, do které se zastrčí čip a zaznamená se tak průchod kontrolou. 

Po závodě je nutné čip „vyčíst“, aby se výsledky přenesly z čipu do systému pro zpracování výsledků. Závodník pak dostane lísteček s dosaženým časem a mezičasy, podle kterých může zjistit, na jakém postupu ztratil na své soupeře. 

Kdo pořádá závody

Pojďme se ale vrátit na začátek. Kdo vlastně pořádá závody v orientačním běhu? Běžecké závody v posledních letech organizuje řada specializovaných firem, agentur nebo jednotlivců. Závody v orientačním běhu pořádají kluby registrované v Českém svazu orientačních sportů. Závody nejvyšší úrovně (MČR, České poháry, celostátní žebříčky) jsou předmětem výběrového řízení, kam se hlásí kluby jeden až dva roky před konáním akce a o přidělení závodu do konkrétní lokality rozhoduje celostátní soutěžní komise. Regionální závody si řídí jednotlivé oblasti. Mezinárodní akce (příští rok například Mistrovství světa v Doksech, které se koná v termínu 4. – 9. července) pořádá přímo celý svaz v součinnosti s regionálním spolkem. Akce v orientačním běhu nejsou obecně zisková činnost, výdělky z organizace závodu jdou zpět do prostředí orientačního běhu na přípravu mládeže, chod jednotlivých klubů nebo zajištění účasti členů na ostatních závodech.

Prostory pro OB

Hledání prostorů pro orientační běh je samo sebou velká výzva. Řada klubů pořádá závody v lese blízkém jejich působišti, kde les velice dobře znají. Jeden prostor závodu se však využívá maximálně na 2 až 3 závody a pak se zpravidla nechá několik let „odležet“. Nové prostory se tak mohou vybírat na základě map z minulých let, v Česku je však řada tzv. panenských prostorů, na které může organizátor narazit zcela náhodou nebo při studiu turistických či leteckých map, doporučení nebo přímo probíháním. Nové terény jsou zvlášť vyhledávaným artiklem orientačních běžců, protože až do času ostrého startu zpravidla netuší, jak daný terén vypadá, znají maximálně obecnou charakteristiku a případně pár fotografií terénu nebo ukázky mapy, pokud je pořadatel před závodem zveřejní.

Náročnost pořádání závodů v orientačním běhu je značná. Pro zdárné uspořádání závodů je během akcí typu MČR nebo Českého poháru potřeba zhruba 100 členů klubu nebo dobrovolníků. Před závodem je nutné věnovat velké množství času do přípravy tak, aby závody zdárně proběhly. Každý pořadatel zaslouží velké poděkování za to, že rozvíjí tento unikátní sport a dává příležitost dětem, rodinám, hobíkům i dalším lidem trávit smysluplně svůj volný čas.  

Kolik závodů v OB je ročně pořádáno?

Oficiálních závodů je ročně organizováno zhruba 200. V roce 2019 to bylo 29, z toho 76 v disciplíně klasická trať, o něco více (83) bylo postaveno závodů na krátké trati. Dále pak jsou pořádány štafety, sprinty a noční závody. Celkem se na start všech oficiálních závodů v orientačním běhu v roce 2019 postavilo 145 479 závodníků. Na 43 závodech startovalo více než 1000 závodníků, rekordem je účast na jednom závodě 1973 lidí. Kromě oficiálních akcí je pořádána řada náborových akcí, zimních či jiných specifických lig. Přesná čísla pro tyto akce neexistují, pořádáno jich je ale zcela určitě více, nežli závodů oficiálních. 

Text: Jan Picek | Foto: Český svaz orientačních sportů